Nitriansky kraj musí vrátiť viac ako 4, 5 milióna eur z dotácií na opravu ciest

Nitriansky kraj chce nájsť peniaze na vrátenie časti dotácií vo svojom rezervnom fonde. O vyčlenení viac ako 4 miliónov eur budú rozhodovať krajskí poslanci 27. septembra.

(zdroj: TASR) Nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní budú stáť Nitriansky samosprávny kraj (NSK) viac ako 4,5 milióna eur. Takmer 440.000 eur z tejto sumy tvorí pokuta, ktorú NSK vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a zvyšných viac ako 4,1 milióna eur je hodnota dotácií, ktoré musí kraj vrátiť Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Problémy súvisia s rekonštrukciou viacerých úsekov ciest v hodnote približne 15 miliónov eur, ktorá bola hradená prevažne z fondov Európskej únie. Kraj robil verejné obstarávanie na každú cestu zvlášť a podľa ÚVO nemal zákazku rozdeliť, ale mal obstarávať opravy ciest v jednom veľkom balíku. Preto vyrubil NSK pokutu vyše 870.000 eur.

Krajskí poslanci s týmto postupom nesúhlasili a argumentovali tým, že riadiaci orgán pred ÚVO vykonal na NSK tri kontroly a neskonštatoval pri nich žiadne porušenie zákona. „Riadiaci orgán povie trikrát, že sme postupovali správne a potom príde iný orgán štátnej správy a dá nám drakonickú pokutu. Takéto rozhodnutie je exemplárnou hanbou. Ak sa takéto niečo môže stať, neexistuje tu žiadne právna istota,“ skonštatoval v apríli poslanec Jozef Belický.

Zastupiteľstvo NSK nakoniec so zaplatením pokuty súhlasilo. Dôvodom bola možnosť zaplatiť iba polovicu, teda približne sumu 436 tisíc eur a predovšetkým obavy, že v prípade dlhotrvajúceho súdneho sporu s ÚVO by kraj po celý čas nemohol čerpať financie z eurofondov.

„Tým sme uznali zistenia ÚVO bez výhrad. V súlade s platným Systémom finančného riadenia a podpísanými zmluvami je za porušenie pravidiel a postupov obstarávania uvedená suma finančnej opravy vo výške 25 percent výdavkov na stavebné práce pri štyroch projektoch ciest II. triedy. Suma na vrátenie finančných prostriedkov predstavuje 4.139.416,28 eura,“ informoval Úrad NSK.

Televízia Nitrička

Forgot Password