Nitriansky kraj má nového hlavného kontrolóra

Krajskí poslanci v pondelok v tajnej voľbe zvolili za nového hlavného kontrolóra Nitrianskeho samosprávneho kraja Juraja Andraška. Vo funkcii nahradí doterajšieho kontrolóra Ignáca Púchovského.

Juraj Andraško má 57 rokov. V štátnej správe pôsobí už 20 rokov, z toho posledných šesť ako kontrolór na útvare hlavného kontrolóra. „Myslím, že po 12 rokoch treba zmenu, treba priniesť nové myšlienky a nápady. Treba zmeniť prístup a viacej spolupracovať medzi jednotlivými oddeleniami útvaru hlavného kontrolóra aj s oddeleniami Úradu NSK,“ povedal Andrašo pre Teraz.sk.

Voľbu hlavného kontrolóra NSK poznačil incident. Neznámy autor rozposlal list, v ktorom sa vydával za Juraja Andraška.

V ňom je Andraško predstavený ako bývalý policajt. Autor listu rozoslal poštou organizáciám aj starostom a primátorom prevažne v okrese Levice a Komárno jeho falošný program. Juraj Andraško sa od listu dištancoval a podal vo veci trestné oznámenie.

Útvar hlavného kontrolóra NSK je nezávislý organizačný celok mimo sústavy odborov.

Jeho kontrolnej činnosti okrem samosprávneho kraja podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené krajom, právnické osoby v ktorých má kraj majetkovú účasť a všetky osoby, ktorým boli z krajského rozpočtu poskytnuté dotácie alebo iná finančná výpomoc.

Medzi hlavné úlohy útvaru hlavného kontrolóra patrí kontrola výdavkov samosprávneho kraja a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení aj interných predpisov. Kontroluje tiež plnenie uznesení zastupiteľstva a zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s majetkom. Jeho náplňou práce je aj kontrola vybavovania sťažností a petícií. Vypracúva tiež odborné stanoviská k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja a návrhu záverečného účtu ešte pred jeho schválením v zastupiteľstve.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password