Nitriansky kraj má nové posily

Niektoré sľuby sa splnili, čo nového nám priniesol 7. apríl?

Máme nové autobusy! Spoločnosť ARRIVA posilnila svoje rady o celkovo 11 nových autobusov. Tie sú k dispozícii všetkým cestujúcim v Nitrianskom samosprávnom kraji. Tri z nových kúskov už pracujú na plné obrátky a vozia cestujúcich v okolí Komárna, Štúrova a Želiezoviec. Ich ďalší 4 kolegovia pribudli v okolí Levíc a Šiah. Posledné 4 kusy sú zaradené do prevádzky aj v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany.

Starší pracovníci zo železa dostanú mladších kolegov

„Všetky moderné autobusy prímestskej dopravy sú vybavené informačnými elektronickými tabulami a klimatizáciou,” informuje spoločnosť ARRIVA.

Autobusový prepravca plní svoje záväzky voči Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorému sa zmluvne zaviazal, že počas nasledujúcich 10 rokov zmodernizuje svoje autobusy. Okrem modernizácie – znížením veku a zvýšenia počtu nízkopodlažných autobusov, ich vybaví klimatizáciou a WiFi pripojením. „Naše záväzky plníme: priemerný vek autobusov prímestskej dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji klesol za posledné štyri roky pod osem rokov, viac ako polovica autobusov je klimatizovaná a vybavená bezplatným wifi pripojením. To všetko spolu s kultúrnym prostredím na zastávkach a staniciach prispieva k bezpečnejšiemu a pohodlnejšiemu cestovaniu,“ zdôrazňuje László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Spomínané linky v okolí Komárna, Levíc, Štúrova a Želiezoviec majú od marca tohto roku k dispozícii nové autobusy typu SOR C 10,5 s motorom IVECO Euro 6. Autobusy tohto typu majú kapacitu 41 miest na sedenie a 32 miest na státie.

Spoločnosť napriek radosti z nových posíl vyzýva svojich cestujúcich na zachovanie opatrení spojených so šírením vírusu COVID-19. „V súčasnej situácii naďalej prosíme cestujúcich o dodržiavanie bezpečnostných opatrení – nosenie ochranného rúška, prípadne šálu, šatky či inej vhodnej alternatívy. Zároveň cestujúcim odporúčame, aby v prostriedkoch verejnej dopravy dodržiavali dostatočný odstup a podľa možnosti nosili aj rukavice. Je to v záujme ochrany nielen seba, ale aj vodičov, ktorí sa denne stretávajú s desiatkami cestujúcich v prvej línii. Naši kolegovia v tejto neľahkej situácii neustále pracujú na zabezpečení dopravnej obslužnosti, za čo im všetkým patrí naše poďakovanie,“ zdôraznila Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password