Nitriansky kraj chce znižovať uhlíkovú stopu

Nitriansky samosprávny kraj chce prijať opatrenia, ktoré by znižovali uhlíkovú stopu. Riešením má byť projekt nízkouhlíkovej stratégie.

Nitriansky samosprávny kraj chce prijať opatrenia, ktoré by znižovali uhlíkovú stopu. Riešením má byť projekt nízkouhlíkovej stratégie.

Uhlíková stopa je súčasť celkového dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Ide o emisie plynov, ktoré majú dopad na klimatické zmeny, pričom tieto emisie sú spôsobené človekom. Nitriansky samosprávny kraj chce prijať opatrenia, ktoré by znižovali uhlíkovú stopu. „NSK musí prijať celý rad opatrení, ktoré pomôžu znížiť spotrebu energií, zabezpečia výstavbu zariadení na lepšie využitie obnoviteľných zdrojov a postupne zavádzať opatrenia proti klimatickým zmenám na eliminovanie emisií, zníženie množstva pevných odpadov a zníženie emisií skleníkových plynov,“ povedala hovorkyňa NSK, Oľga Prekopová.

Nielen pre kraj, ale aj pre Európu to predstavuje určité priority. Snaha o ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti na zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti bude prostriedkom pre zníženie skleníkových plynov.

Krajskí poslanci schválili spolufinancovanie projektu nízkouhlíkovej stratégie. Maximálne spolufinancovanie je vo výške 15 000 eur. Projekt je určený pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výsledkom projektu bude štúdia, ktorá predstaví konkrétne riešenia znižovania uhlíkovej stopy v Nitrianskom kraji. Štúdia zároveň určí výšku nákladov na realizáciu jednotlivých opatrení. „K opatreniam patrí zmena plynových kotlov na kondenzačné, odstránenie zbytočného ohrevu vody, zníženie únikov tepla (výmena starých okien, zateplenie budov), odpájanie nabíjačiek, elektromobily, prípadne autá s hybridným pohonom, investície do obnoviteľných zdrojov, úsporné osvetlenie,“ doplnila hovorkyňa NSK.

Monika Hozáková

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password