Nitriansky kraj chce vybudovať cykloprístrešky v areáloch škôl

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa chce zapojiť do výzvy ministerstva dopravy, ktorej cieľom je podporiť budovanie cyklistickej infraštruktúry v školách.

NSK sa zaoberá prípravou dvoch projektov. Schvaľovať ich budú krajskí poslanci na zasadnutí 13. decembra.

Prístrešok s cyklostojanmi by mal stáť aj v Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Šuranoch. „Vedľa prístrešku budú umiestnené informačné panely, ktoré budú informovať o možnostiach cykloturizmu v okolí. Vzhľadom na strategickú polohu školy bude zrekonštruovaný areál slúžiť ako informačno-oddychová zóna pre širokú verejnosť,“ uviedol NSK.

Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na 25 000 eur. NSK sa bude podieľať spolufinancovaním v hodnote 1250 eur.

Podobný projekt by mal byť zrealizovaný aj na Gymnáziu M. R. Štefánika v Nových Zámkoch. V areáli by mali vzniknúť vzniknúť cykloprístrešky s odkladacími priestormi pre 72 bicyklov. „V Nových Zámkoch sa realizovala prvá fáza výstavby cyklotrasy, ktorá prepojila železničnú a autobusovú stanicu s centrom mesta, kde sa nachádza aj gymnázium. Tým sa umožnil bezpečný príjazd študentov do areálu školy. Mesto Nové Zámky plánuje v rozvoji cyklotrás pokračovať, preto je potrebné dobudovať cykloprístrešky. Tým sa zvýši dochádzka žiakov na bicykloch a odľahčia sa miestne komunikácie od autodopravy, informuje samospráva.

Celkové výdavky na projekt sú 19 400 eur a na ich spolufinancovaní sa bude NSK podieľať sumou 970 eur.

Televízia Nitrička

Forgot Password