Nitrianskemu samosprávnemu kraju pribudnú do majetku nové komunikácie, ktoré bude musieť udržiavať

Ide predovšetkým o cesty, mosty a iné objekty, ktoré sú postavené v rámci rýchlostnej cesty R1.

NSK prevezme od štátu majetok v hodnote viac ako 24 miliónov eur, no zároveň mu stúpnu náklady, ktoré bude musieť vynaložiť na jeho spravovanie.

Okrem zimnej údržby sa bude kraj starať aj o čistenie, dopravné značenie, starostlivosť o mosty či kosenie.

Podľa pôvodných odhadov akciovej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest (RSÚC) Nitra mala stáť údržba rôznych komunikácií postavených pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 približne 123 000 eur. „Po spresnení viacerých položiek na úroveň súčasného obdobia a pri zohľadnení rozsahu a stavu preberaných objektov je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2022 a do ďalších rokov sumu 170.760 eur,“ uviedla RSÚC.

Televízia Nitrička

Forgot Password