Nitrianske projekty môžu získať finančnú podporu až do výšky 1000 eur

Klub darcov je grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie, v ktorom si sami členovia vyberajú tie najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú finančnú podporu.

Každý kto daruje sumu minimálne 10 eur sa stáva podporovateľom Klubu darcov a získa tak možnosť hlasovať za jednotlivé projekty v prvom kole. Členom Klubu darcov sa stanete, ak darujete minimálne 20 eur. Ako člen klubu môžete hlasovať v druhom dole, priamo na slávnostnom podujatí.   

Cieľom tohto grantového programu je podporiť netradičné a inovatívne aktivity v Nitre. Projekty môžu byť z viacerých oblastí – podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora aktívnej kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry, ochrana a podpora zdravia.

O dotáciu môžu požiadať neziskové organizácie so sídlom v Nitre alebo v okrese Nitra a neformálne skupiny občanov (minimálne tri osoby).

Maximálna finančná podpora, ktorú môžete získať je 1000 eur. Žiadosti môžete posielať do 11. októbra 2019. Zverejnenie výsledkov prebehne 25. novembra 2019 a realizácia projektov musí byť uskutočnená v roku 2020, najneskôr však do 31. júla.  

Všetky potrebné informácie o podmienkach programu sa dozviete na webových stránkach Nitrianskej komunitnej nadácie.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password