Nitrianske centrum dobrovolníctva spúšťa dobrovoľnícke programy pre seniorov

Ich cieľom je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich, informovala koordinátorka projektu Andrea Kosír Hugáňová.

Projekt Tretí vek dobrovoľníctva, ktorý sa zameriava na ľudí v seniorskom veku s cieľom využiť ich čas, skúsenosti a potenciál na pomoc iným, rozbieha NCD práve počas mesiaca úcty k starším.

Do spolupráce sa zapojili organizácie, ktoré pripravili päť konkrétnych dlhodobých programov pre seniorov. Patria k nim Hospic – dom pokoja a zmieru u sv. Bernadetky, Nitrava – Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Alej na prameni, Združenie STORM a Borinka – Alzheimercentrum, Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

Podľa slov Kosír Hugáňovej sa dobrovoľníci môžu v organizáciách uplatniť ako spoločníci klientov pri trávení voľného času. Vítaná je aj pomoc s administratívnymi činnosťami, odovzdávanie vedomostí a zručností pri organizovaní workshopov či kultúrnych akcií. Dobrovoľníci môžu preukázať svoje manuálne zručnosti v interiéri či exteriéri, kde sa môžu venovať napríklad aj záhradkárskym prácam. „Majú priestor na realizáciu voľnočasových aj odborných aktivít a vlastných iniciatív s cieľom zefektívnenia činnosti organizácií,“ skonštatovala.

Foto ilustračné: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password