Nitrianska SPU vedie projekt Európskych univerzít

Predstavitelia partnerských univerzít sa zhodli na tom, že projekt takéhoto rozmeru je obrovskou príležitosťou pre skvalitnenie vzdelávania, výskumu aj zvýšenie kvalifikácie a zlepšenie zručnosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov univerzít.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) sa stala organizátorom úvodného online stretnutia partnerov projektu Európskych univerzít s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alience – INVEST. Virtuálne sa na ňom stretli zástupcovia všetkých zapojených univerzít z Grécka, Bulharska, Fínska, Holandska a Slovenska.

Projekt Európskych univerzít, ktorý SPU ako jediná na Slovensku v rámci danej schémy koordinuje, sa začal realizovať 1. novembra.

Úvodný deň bol venovaný rokovaniu najvyšších predstaviteľom partnerských univerzít. Rektorku SPU zastupoval prorektor pre strategický rozvoj Drahoslav Lančarič. „Rektori a ich zástupcovia predstavili svoje očakávania a diskutovali o výzvach pri realizácií projektu, ako aj o očakávaných výsledkoch,“ informuje SPU.

Nasledujúce dva dni stretnutia viedol Pavol Schwarcza, ktorý je koordinátorom celého konzorcia. Zamerané boli najmä na praktické otázky implementácie projektu. „Partneri diskutovali o svojich úlohách v jednotlivých pracovných balíkoch, o možnostiach zjednotenia zaužívaných prístupov na partnerských univerzitách, ako aj o najvhodnejších postupoch pri realizácií spoločných aktivít,“ opisuje univerzita, podľa ktorej bola dôležitou otázkou možnosť realizácie ďalších projektových aktivít, ktoré prispejú k udržateľnosti vzniknutej aliancie. Diskutujúci tiež riešili finančné a administratívne otázky, ktoré sú pre úspešnú implementáciu 3 roky trvajúceho projektu nevyhnutné.

Foto: SPU

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password