Nitrianska SPU rieši projekt zameraný na obezitu

Na problém, ktorý trápi mnohých ľudí sa univerzita pozrie z výskumného hľadiska. Zodpovedná bude za riešenie samostatnej výskumnej aktivity s názvom Rastlinné zdroje v prevencii a intervencii obezity a zameriava sa na riešenie troch kľúčových tém.

V rámci druhej témy sa uskutočnia aj kliničné štúdie, nutričná anamnéza, či stravovací dotazník.

Témy majú sledovať účinok vybraných rastlinných zdrojov v boji proti obezite. Ide napríklad o výskum prírodných zdrojov látok s potenciálnym vplyvom na hmotnosť a metabolické parametre obéznych ľudí. Spomínané klinické štúdie budú realizované s cieľom overiť bezpečnosť a efektivitu pravidelnej konzumácie šťavy pripravenej z vybraných rastlinných zdrojov, prípadne doplnenej určitými preparátmi. Tretia téma má vyhodnocovať genetické predispozície obezity a pôsobenia istých látok na metabolizmus.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„Predmetom výskumu sú mechanizmy obezity a jej sprievodných chorôb so zameraním na metabolické, kardiologické a onkologické komorbidity, vplyv obezity na nervový systém s dôrazom na regeneráciu jeho poškodení,“ uvádza SPU.

Z hľadiska obezity sa zameria aj na diabetes, poruchy metabolizmu, imunity, či vplyv výživových doplnkov. Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít – takýto zložitý názov nesie projekt, na ktorom sa podieľa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied a ďalšími partnermi.

„Výstupmi pre prax bude založenie a pilotná prevádzka prvého Centra pre manažment obezity v SR,“ dodáva univerzita.

Projekt prinesie, okrem vedeckých poznatkov aplikovaných aj do praxe, zvýšenie povedomia o nepriaznivých efektoch obezity na zdravie človeka.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password