Nitrianska radnica pripravuje nový úsek cyklotrasy

Nový úsek cyklotrasy povedie popri rieke Nitra a začne sa pri moste na Vodnej ulici, ďalej cez areál bývalého podniku Zelokvet a skončí sa v mestskej časti Mlynárce.

(zdroj: TASR) Cyklistický chodník bude mať šírku 3 metre a dĺžku takmer 1, 5 kilometra. Podľa dostupných informácií magistrátu, celkové výdavky na projekt presiahnu sumu 612.000 eur vrátane DPH.

Väčšiu časť nákladov chce radnica zaplatiť z fondov Európskej únie. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta bude vo výške 30.647, 70 eura.

Samotná výstavba nového úseku cyklotrasy je rozdelená na dva úseky. „Prvý sa napája na existujúcu cyklotrasu z mestského parku od Vodnej ulice, križuje komunikáciu do areálu Zelokvetu a končí sa pri napojení na chodník na Bratislavskej ulici. Druhý úsek sa začína v križovaní s vozovkou Bratislavskej ulice s ukončením na spevnenej ploche otočky mestskej hromadnej dopravy. Od nej je samostatným projektom riešené pokračovanie cyklotrasy po Dubíkovej, Štúrovej a Kmeťovej ulici až na jestvujúcu cyklotrasu na Hviezdoslavovej ulici,“ informovala radnica.

Cyklotrasa má byť vybavená trvalo svietiacimi solárnymi LED gombíkmi, ktoré budú osadené v jej osi. „V mieste napojenia cyklotrasy na komunikácie Vodná, Zelokvet a pri napojení na Dubíkovu ulicu budú osadené stĺpiky zabraňujúce prejazdu vozidiel,“ konštatuje sa v dokumente, ktorý zverejnilo mesto Nitra v rámci územného konania.

Televízia Nitrička

Forgot Password