Nitrianska radnica chce v Dražovciach vybudovať nové komunitné centrum

Centrum bude poskytovať sociálne služby predovšetkým miestnym rómskym komunitám.

Náklady na vybudovanie centra sú viac ako 483 000 eur a mesto Nitra sa bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním vo výške približne 24 000 eur. „Komunitné centrum bude poskytovať služby na podporu sociálneho začlenenia rómskeho obyvateľstva v meste. Jeho úlohou bude tiež zmierňovanie a odstraňovanie individuálnych i celospoločenských rozdielov, ktoré vedú k ich sociálnemu vylúčeniu a zníženej kvalite života,“ informoval mestský úrad.

Nové komunitné centrum má sídliť v priestoroch Základnej školy Dražovce.

Súčasťou bude aj kancelária pracovníkov komunitného centra, šatňa a sklady materiálu či šatstva. K dispozícii bude aj komunitná miestnosť, ktorá sa bude využívať na individuálne či skupinové poradenstvá, edukatívne aktivity a cvičenia. V centre bude i kuchynský kút, ktorý sa bude využívať najmä na praktické ukážky a cvičenia pri príprave jedál pre dospelých a deti. „Bude sa tu nachádza aj práčka určená na údržbu bielizne a ukážku správneho postupu prania. K objektu budú prislúchať aj priľahlé vonkajšie priestory s ihriskom pre realizáciu voľnočasových aktivít,“ dodal magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password