Nitrianska organizácia cestovného ruchu tento rok prijala troch nových členov

Organizácia v meste a okolí pôsobí od roku 2012. Odvtedy vytvorila skupinu so 16 členmi, pričom poslední traja pribudli len v tomto roku.

Nitriansky hrad (foto: NH)

Úlohou Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR) je zastrešiť a riadiť spoluprácu medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré vedia ovpyvniť zážitok návštevníka. K takým patria a najnovší členovia. „Novými členmi organizácie sa v roku 2021 stali Ponitrianske múzeum, nezisková organizácia Castellum a obec Nitrianska Blatnica,“ vymenúva NOCR.

Ponitrianske múzeum ako regionálne múzeum dokumentuje vývin prírody a spoločnosti Nitry, Zlatých Moraviec a Šale v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. Spravuje aj Múzeum v Zlatých Moravciach a Dom ľudového bývania v Šali.

Ponitrianske múzeum (foto: NH)

„Nezisková organizácia Castellum bola založená v roku 2010 a medzi jej hlavné činnosti patrí tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu. V praktickej rovine organizácia vykonáva činnosť spojenú s prevádzkou Diecézneho múzea,“ vysvetľuje NOCR. V rámci hradu zabezpečuje jeho propagáciu a organizáciu koncertov, či filmových projekcíí.

vľavo Vazulova veža (foto: Nitriansky hrad)

Tretím novým členom je obec Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany. Je významná Rotundou sv. Juraja pod Marhátom z 9. – 10. stor., ktorá sa nachádza v lesoch nad obcou, ale aj nenáročnou turistikou a náučným chodníkom.

Manažment a aktivity cestovného ruchu v regióne NOCR zastrešuje formou dotácie z ministerstva dopravy a výstavby. Keďže združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty, funguje na princípe verejno-súkromného partnerstva.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password