Nitrianska obchodná akadémia získala medzinárodný titul

Stala sa tak prvou školou v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá je nositeľom titulu kvality.

Obchodná akadémia na Bolečkovej ulici v nitrianskych Mlynárciach sa môže pochváliť unikátnym prvenstvom. Rozhodnutie zapojiť sa do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ukázalo ako správe. „V rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy sme prešli dlhou, náročnou a často aj bolestivou cestou,“ opisuje škola, ktorú z piatich zapojených inštitúcií nakoniec vyhodnotili ako najlepšiu.

Obchodná akadémia v Nitre je prvou a zatiaľ jedinou školou, ktorá získala titul Effective CAF User.

Cieľom projektu bolo implenemtovať model CAF do života školy a skvalitniť tak nielen proces vzdelávania, ale aj samotného riadenia inštitúcie. Škola v rámci projektu prešla náročnou fázou samohodnotenia, preverenia efektívnosti samohodnotenia, posudzovania a zlepšovania. „Na základe externej spätnej väzby modelu CAF a odporúčania tímu hodnotiteľov  získala významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF a stala sa prvou školou v pôsobnosti NSK, ktorá je nositeľom takéhoto titulu kvality,“ uvádza Nitriansky samosprávny kraj.

Čo je model CAF?

The Common Assessment Framework alebo skrátene CAF je medzinárodne uznávaný spoločný systém hodnotenia kvality a nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie a verejnú správu, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality a modelom nemeckej Akadémia Speyer. Jeho hlavným cieľom je, aby sa organizácie začali orientovať na rozvíjanie kvality, riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a umožňovali zamestnancom rozvíjať sa a tiež zvyšovať efektívnosť a vlastnú výkonnosť za pomoci nástrojov kvality. Tento model umožňuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a súčasne analyzuje výkonnosť organizácie.

Foto: Obchodná akadémia, Bolečkova 2

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password