Nitrianska nemocnica spustila nový lineárny urýchľovač

Od minulého týždňa funguje v nitrianskej nemocnici nový lineárny urýchľovač. Výrazné zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti môžu očakávať najmä pacienti prichádzajúci na onkologické oddelenie, prístroj však nájde využitie aj v neurochirurgii.

Očakáva sa, že technická novinka prispeje k zníženiu čakacej doby na vyšetrenie a pomôže skvalitniť liečbu. Ide predovšetkým o špičkový prístroj, ktorý dokáže využívať moderné terapeutické, ale aj stereotaktické techniky. „Vďaka novej technike je možné zdokonaliť rádioterapeutickú liečbu prostredníctvom väčšej dávky vysoko energetického žiarenia s lepšou presnosťou do miesta nádoru, pričom je menej zaťažené okolité zdravé tkanivo,“ spresnila generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice Nitra Jarmila Mikušová.

Modernejší typ urýchľovača patrí do najvyššej triedy. Okrem 2D a 3D zobrazovania umožňuje aj 4D zobrazenie, ktoré je dôležité pri liečbe nádorov v oblasti pľúc.

Použitím vizualizácie spolu s novým polohovateľným stolom a presne tvarovaným zväzkom žiarenia sa dosahuje presnosť lepšia než 1 milimeter. Nitrianska rádioterapia sa tak od minulého týždňa zaraďuje medzi špičkovo vybavené z celosvetového hľadiska.

Nemocnica získala urýchľovač v rámci celoslovenského programu obnovy rádioterapeutických pracovísk. Spolu s ním pribudol na oddelenie rádioterapie aj nový plánovací systém a dozimetrické vybavenie na dennú kontrolu parametrov prístroja a overenie rádioterapeutických plánov.

Zdroj: FN Nitra

Cena prístroja vrátanie päťročného servisu predstavuje takmer 2 milióny eur. Celkovo ministerstvo zdravotníctva nakúpilo do ôsmich slovenských nemocníc 16 lineárnych urýchľovačov. Nitra vlastní tretí v poradí. Na prelome rokov 2020 a 2021 by mala byť v nitrianskej nemocnici spustená aj prevádzka druhého urýchľovača. Potrebné je preň vybudovať vhodný priestor.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password