Nitrianska MHD bude mať nového dopravcu. Jeden z neúspešných uchádzačov podal odvolanie

Vyhodnotenie ponúk mesto zverejnilo v novembri 2020. Jeden z neúspešných uchádzačov sa proti výberu odvolal.

Verejná súťaž na zabezpečenie služieb mestskej autobusovej dopravy v Nitre bola vyhlásená v auguste 2020. Zúčastnili sa jej traja uchádzači: ČSAD Hodonín, Arriva Nitra a Transdev Morava + TD Transport. Mesto Nitra v novembri minulého roka oznámilo, že víťazom sa stala spoločnosť Transdev, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku. Súťaž bude pravdepodobne čoskoro ukončená.

Boli podané námietky.

Proti vyhodnoteniu podal námietky jeden z neúspešných uchádzačov. „Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začiatkom februára tohto roka vydal rozhodnutie, ktorým námietky uchádzača v jednej časti zamietol ako neopodstatnené a v druhej časti konanie zastavil, pretože námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky neboli doručené v zákonom stanovenej lehote,“ informuje portál imhd.sk.

Voči rozhodnutiu o zamietnutí námietok bolo podané odvolanie, ktoré Rada ÚVO v apríli zamietla. Rada sa bude ešte osobitne zaoberať podaným návrh na preskúmanie rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania. Navrhovateľ, ktorý námietky podal, spochybnil napríklad odbornosť výberovej komisie, a tiež splnenie podmienok účasti jedného z úspešných uchádzačov.

Súčasnému dopravcovi končí zmluva koncom roka 2021. Víťazná spoločnosť by teda služby MHD mala zabezpečovať od januára 2022.

„Podľa informácií uvedených v rozhodnutí ÚVO bude jedna spoločnosť z úspešnej skupiny dodávateľov zabezpečovať predovšetkým cestnú dopravu a druhá spoločnosť bude predovšetkým zabezpečovať konzultačné a poradenské služby, bude vlastniť vozidlá a technické zázemie, ale aj poskytovať technickú a organizačnú pomoc, či účtovné a marketingové poradenstvo,“ vysvetľuje imhd.sk.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password