Nitrianska krajská rada mládeže ocení aktívnych ľudí a organizácie

Cieľom je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a dospelých zastupujúcich mládež na úrovni kraj.

„Potreba ocenenia a uznania práce dobrovoľníkov a ľudí, ktorí pracujú s mládežou je dôležitá a často zmieňovaná,“ uvádza Nitrianska krajská rada mládeže, ktorá spúšťa nultý ročník oceňovania YOWA – Youth. Rada pripomína, že títo ľudia možno niekdy nie sú ocenení slovom ďakujem alebo verejným uznaním, čo teraz umožňuje práve YOWA – Youth Award ZAPOJTE SA AJ VY 0. ročník.

Verejnosť má stále možnosť nominovať aktívnych mladých ľudí, organizácie a inciatívy. „Svoj tip na naj pracovníka s mládežou, mladého človeka, organizáciu či super iniciatívu môžeš poslať do 6.3.2022,“ informuje rada.

Tipy je možné nominovať v šiestich kategóriách: mladý človek, pracovník s mládežou, dôležitý dospelý, mládežnícky/školský parlament, organizácia, projekt/iniciatíva. Návrh na ocenenie môže podať každý, kto pôsobí v oblasti práce s mládežou v Nitrianskom samosprávnom kraji a zaujíma sa o dianie v oblasti prácie s mládežou.

Nominovať je možné v jednotlivých kategóriách, alebo aj vo všetkých kategóriách. Z každej kategórie môže jeden navrhovateľ doručiť maximálne jednu nomináciu.

Názov ocenenia YOWA je odvodený od dvoch anglických slov youth a award, ide o prešmyčku prvých dvoch písmen z oboch slov, ktoré v preklade znamenajú “ocenenie mládeže”.

foto ilustračná: pixabay.com

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password