Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje novú výzvu pre dlhodobé aktivity v oblasti kultúry a umenia

Financie sú určené na programový rozvoj a posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v Nitre.

foto ilustračná: NH

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) pokračuje s grantovým programom Aby ľudia ľuďom pomáhali. V roku 2021 budú podporené subjekty nezriaďovanej kultúry – neziskové mimovládne organizácie, vďaka ktorým v Nitre vznikajú kultúrne a umelecké aktivity. „Uvedomujeme si, že práve nezriaďovaná kultúra mala počas  pandémie COVID-19 limitovaný prístup kfinančnej pomoci a obmedzený prístup kvykonávaniu svojej činnosti. Preto sme sa tento rok rozhodli vprograme Aby ľudia ľuďom pomáhali podporiť práve túto oblasť,“ hovorí Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

Podporu môžu získať vybrané oblasti.

  • Programový rozvoj – Financie z grantov poputujú na programový rozvoj subjektov nezriaďovanej kultúry v súlade s ich poslaním a stratégiou. Využijú sa v oblasti strategického plánovania, teambuildingu, ako posilnenie dlhodobých programov a rozvoj inovatívnych programov organizácií.
  • Posilnenie kapacity organizácií – Ide o podporu v zmysle vzdelávania pracovníkov, miezd pracovníkov v rámci realizovaných inovatívnych programov a materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru.
foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj organizácie,“ informuje NKN.

O grant môžu žiadať subjekty, ktoré sídlia alebo pôsobia svojimi aktivitami v Nitre minimálne tri roky a majú viditeľné výsledky. Maximálne je možné získať 3000 € na jeden projekt. Uzávierka výzvy je 31. augusta 2021. Projekty budú realizované od septembra tohto roka do mája 2022.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password