Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje ďalšiu výzvu, tento raz na boj s COVIDOM

Cieľom programu je podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom Nitry v boji s pandémiou COVID–19 a jej následkami.

Poskytnuté granty môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré zabezpečujú potrebné prostriedky a služby. Ide napríklad o hygienické, zdravotné a ochranné prostriedky, pomôcky potrebné na boj s pandémiou, teda napríklad dezinfekcia priestorov zariadení pre seniorov a znevýhodnené skupiny, letné školy poskytujúce vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít či pomôcky potrebné pre vzdelávanie detí v domácom prostredí.

„Minulý rok sme realizovali grantový program Nitra versus korona, kde finančnú aj nefinančnú pomoc poskytli dobrovoľní darcovia – firmy i občania. Nikto z nás vtedy nepredpokladal, že táto ťažká doba nás bude sprevádzať aj v roku 2021. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Syncreon, ktorá tohtoročný nový grantový program zamerala práve na pomoc v boji s pandémiou“, hovorí Natália Zákopčanová, PR manažérka nadácie.

zdroj: unsplash.com

O podporu sa môžu uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou.

Ide najmä o organizácie a iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Maximálna výška podpory je 1200 eur na jeden projekt.

„Hľadali sme možnosti, ako by sme mohli pomôcť na lokálnej úrovni. Aktivity lokálnych komunít majú v spoločnosti nezastupiteľné miesto, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Preto je naozaj nevyhnutné, aby sme sa všetci spojili. Po spoločných poradách sme sa rozhodli zamerať na podporu miestnej komunity“, hovorí Lee Raynor zo spoločnosti Syncreon Slovakia.

Program je realizovaný prostredníctvom takzvaných rýchlych grantov. Uzávierka prekladania projektov je 19. 02. 2021. Realizácia projektov potrvá od 26. 2. do 1. 9. 2021.

foto ilustračné (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password