Nitrianska komunitná nadácia chce cudzincom v meste pomáhať novým projektom

Nový projektový zámer má rozvíjať programy COMIN-u. Materiál zámeru prerokujú mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

OZ Mareena (foto: @Aina Moon Photography)

Komunitná nadácia cudzincom pôsobiacim v Nitre pomáha už istý čas. V roku 2019 začala v spolupráci s mestom realizovať projekt Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu – COMIN. Bol určený práve pre zahraničných návštevníkov Nitry, ktorí tu pracujú či študujú.

V rámci klientskeho centra na mestskom úrade vytvorili miesto prvého kontaktu.

Miesto poskytlo sociálnoprávne poradenstvo 126 cudzincom. Boli zrealizované 3 nízkoprahové jazykové kurzy slovenského jazyka spojené s interkultúrnym učením pre 46 cudzincov, ako aj 4 trojmesačné dobrovoľnícke programy, do ktorých sa zapojilo 10 cudzincov. Tiež bola vytvorená webstránka comin.sk.

„Náš nový projekt bude nadväzovať na výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období. Jeho hlavným cieľom je skvalitniť a rozšíriť existujúce služby pre cudzincov,“ uvádza Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

zdroj: COMIN

V pláne je napríklad vytvorenie zrozumiteľnej príručky cudzineckého práva. Všetky formuláre, ktoré cudzinci využívajú v komunikácii s mestom budú k preložené do 3 jazykov. „Taktiež chceme vyškoliť pracovníkov vybraných odborov mesta Nitra (kultúra, sociálna oblasť, TIC (Turistické informačné centrum, pozn. red…) ako aj učiteľov na ZŠ a MŠ v oblasti právneho minima a témy integrácie s cieľom lepšieho poznania cieľovej skupiny cudzincov a predchádzania vzniku nedorozumení a konfliktov,“ vysvetľuje správkyňa.

Cudzinci by v rámci sociálnej inklúzie mali mať možnosť zapájať sa do grantových programov, dotácií, dobrovoľníctva aj mestských slávností. Oživením kultúry a gastroturistiky môžu byť kurzy varenia a multikultúrne večere pre verejnosť realizované v spolupráci s miestnymi majiteľmi reštaurácií. Cieľom projektu je tiež workshopmi šíriť povedomie o migrácii a integrácii medzi študentmi. Poradenstvo v podnikaní či kariére bude podporené prostredníctvom Občianskeho združenia Mareena.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password