Nitrianska galéria ponúka novú výstavu, ktorá spracúva tému pominuteľnosti

Prvá samostatná výstava Richarda Marca s názvom λήθη – Léthé
v Nitrianskej galérii bude prvou zo série celkovo piatich výstav, ktoré sa venujú téme pominuteľnosti a zabudnutia.

Podľa gréckej mytológie vstup do podsvetia stráži ohnivý pes s troma hlavami – Kerberos, ktorý má za úlohu zabrániť dušiam mŕtvych, aby sa vrátili do sveta živých a opačne. Od sveta živých oddeľuje podsvetie 5 riek, z ktorých vody temnej rieky Léthé, dávajú zabudnúť na všetko pozemské. Cez rieku Styx preváža duše prievozník Cháron, no za poplatok.

Autor sa snaží tento historický odkaz konfrontovať s prítomnosťou, nakoľko pocity prázdna a pominuteľnosti sú rovnako naliehavé, ako v celých dejinách ľudstva.

„Autor oživuje niektoré historické „prízraky“ a v konfrontácii s dneškom ich využíva ako komunikačný prostriedok s verejnosťou. Či už ide o pohrebné dary, rozpadnuté sochy modiel, resp. zničené umelecké diela ako stopy konfliktov, ktoré zmenili svet,“ uvádza Nitrianska galéria.

Zdroj: Nitrianska galéria

Autor Richard Marco sa predstavuje ako maliar, ktorý sa intenzívne zameriava najmä o portrét, napríklad detskej lebky či s apropriáciou Ostrova smrti Arnolda Böcklina, resp. portrétom Kráľovnej noci – neexistujúcej podoby Margaréty Brabantskej. Téma temnej pominuteľnosti a zabudnutia je chápaná metaforicky. Päť riek podsvetia prinesú päť rôznych emócií.

Výstava potrvá od 10. februára do 10. apríla.

„Výstavou sa vinie zabudnutie (Léthé) a pripomínanie, keďže pri vstupe do podsvetia sa museli mŕtvi napiť z Léthé, aby zabudli na svoje spomienky a minulú existenciu,“ dodáva kurátorka výstavy, Ľudmila Kasaj Poláčková.

Televízia Nitrička

Forgot Password