Nitrianska filozofická fakulta má nové logo, symbolizuje cestu k poznaniu

Logo znázorňujúce dve začiatočné písmená z názvu fakulty má aj svoj obrazný význam.

filozoficka fakulta logo

K zmene loga Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pristúpila pri príležitosti 30. výročia jej vzniku.

Tvoria ho písmená FF a bodka, ktorá podľa školy „predstavuje kohokoľvek z nás ako neoddeliteľnú súčasť fakulty – zamestnanca, pedagóga, hosťa, no predovšetkým študentku či študenta.“

Za návrhom loga stoja študenti Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie pod vedením Romana Zimu. „Filozofická fakulta je miestom, ktoré nás prívetivo vedie cestou, na ktorej sa každý z nás pravidelne ocitá. Cestou vzdelávania, štúdia, zážitkov, komunikácie, spolupráce, výchovy, cestovania, no predovšetkým (s)poznávania,“ vysvetlilo vedenie fakulty.

Nové logo fakulty teda symbolizuje cestu, možno niekedy zložitú, komplikovanú, no predsa dobre, odborne a kvalitne riadenú, navigujúcu a sprevádzajúcu k určitému cieľu.

„K cieľu, ktorý si vopred stanovíme alebo ktorý sa nám postupne zviditeľňuje,“ uzavrela Filozofická fakulta UKF.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password