Nitrianska diecéza podala ruku chudobným

Kresťanskú lásku a službu prejavili na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi.

Svetový deň chudobných ustanovil pápež František v závere Roka milosrdenstva v roku 2016. Od tohto času sa slávi vždy v 33. nedeľu celoročného obdobia. Kresťanské spoločenstvá po celom svete tak v uplynulých dňoch vyjadrovali solidaritu núdznym, medzi nimi i Nitrianska diecéza.

Posolstvo tohtoročného dňa chudobných zverejnil pápež ešte v júni: „Podaj svoju ruku chudobnému.“

Pápež František v ňom s odkazom na aktuálnu dramatickú situáciu okolo pandémie COVID-19 vyzýva k zodpovednosti a osobnému angažovaniu sa každého, kto si uvedomuje, že máme spoločný osud a zároveň povzbudzuje veriacich, aby na seba vzali bremená tých najslabších. Aj preto sa v nedeľu 15. novembra rozhodla Nitrianska diecéza prejaviť kresťanskú lásku „tým, ktorí sú z chudobných azda najchudobnejší – ľuďom bez domova.“ Urobila tak prostredníctvom farských charít a Diecéznej charity.

Biskup Viliam Judák v sprievode riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta už v ranných hodinách navštívil Dom charity sv. Rafaela.

Jeho klienti boli obdarení balíčkami s jedlom, ale aj ľudským príhovorom a po spoločnej modlitbe aj udelením požehnania. „V rozhovore s klientami sa zaujímal o ich aktuálne podmienky  života, povzbudil ich k viere a modlitbe, a uistil ich o pripravenosti Diecéznej charity pomáhať im aj naďalej pri znášaní ich neľahkých životných podmienok,“ opisuje stretnutie nitrianske biskupstvo.

Pozornosť núdznym zavŕšili dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko.

Najbiednejším prejavili lásku tým, že priviezli a naservírovali teplý guláš, domáce koláče a sladkosti. „Dali najavo, že vidia za každým klientom bez domova s ťažkým osudom v prvom rade človeka, ako súčasť Božieho stvorenia,“ vysvetľuje biskupstvo.

„Vďaka spolupráci Nitrianskeho biskupstva, Kňazského seminára sv. Gorazda, Diecéznej charity, Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko a príležitostne aj reštaurácie Artin v Nitre majú klienti v tomto zariadení teplé jedlo nielen na 33. nedeľu, kedy Cirkev slávi svetový deň chudoby, ale aj po celý rok,“ uzatvára Biskupstvo Nitra.

Foto: Biskupstvo Nitra

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password