Nitrania si pripomenuli 775. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta

Podujatie Kráľovská Nitra v sobotu ponúkol na Vŕšku celodenný program s rekonštrukciou dobového trhu a stredovekého života v meste.

Súčasťou podujatia bola dopoludňajšia interaktívna dielňa Čaro tradičných bábok i prehliadka Kostola sv. Michala na Vŕšku. Konalo sa i divadelno-šermiarske vystúpenie dobovej skupiny Exheredis s názvom Stredoveké zbrane. Návštevníci si mohli pozrieť aj etudu Boží súd v podaní skupiny historického šermu Bojník.

Dobová skupina Exheredis predviedla prezentáciu stredovekého boja. Historický sprievod prišiel na Vŕšok o 14.30 h, v rámci ktorého sa konalo symbolické odovzdanie mestských výsad. Riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Peter Keresteš rozprával o erbe mesta Nitry a mestských výsadách. Súčasťou osláv bolo aj bábkové predstavenie Palica von z vreca, koncert stredovekej hudby v podaní zoskupenia Páni času, dobový tábor, prezentácia výzbroje, tvorenie s hrnčiarom, drevený kolotoč či sokoliari.

Privilégiá slobodného kráľovského mesta udelil Nitre 2. septembra 1248 v listine panovník Belo IV.

Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia spomína odvahu, ktorú obyvatelia Nitry prejavili za tatárskeho vpádu v roku 1241. Výsady umožňovali uľahčenie podnikania a obchodu. Mešťania slobodných miest mohli bez ciel a poplatkov predávať tovar po celej krajine a na pravidelné mestské trhy mali otvorený prístup aj zahraniční kupci. V Nitre sa slobodný trh konal každý utorok.

Televízia Nitrička

Forgot Password