Nitrania podpísali petíciu. V centre mesta chcú zachovať zeleň

Obyvatelia nechcú, aby boli parcely, ktoré sú predmetom petície, zastavané.

zdroj: NH

Snaha niekoľkých obyvateľov mesta bola v centrálnej evidencii petícií zaevidovaná pod názvom „Petícia za zachovanie zelene v centre mesta“ 27. apríla 2022. Približne o mesiac neskôr, teda na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstvo, sa návrhom budú zaoberať aj mestskí poslanci.

„Podpísaní občania vyjadrujú vôľu, aby bola v centre mesta Nitra zachovaná zeleň a verejné priestranstvo a aby centrum mesta Nitra nebolo zastavané žiadnymi stavbami,“ uvádza sa v materiáli k zastupiteľstvu.

V zmysle zákona sa orgány petíciou zaoberajú v tom prípade, ak ju podporí najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená.

Petíciu svojím podpisom podporilo po prekontrolovaní 1867 ľudí.

S jej predmetom boli oslovení Útvar hlavného architekta (ÚHA), Odbor majetku a Odbor stavebného poriadku Mestského úradu v Nitre a tiež Výbor mestskej časti Staré Mesto.

Týka sa parciel, ktoré sa nachádzajú na rohu Štefánikovej triedy a Štúrovej ulice, blízko bývalého obchodného domu Tesco, známeho hlavne pod názvom Prior.

foto ilustračná (pixabay.com)

Podľa ÚHA je stavebná činnosť na spomínaných parcelách podmienená preukázaním vhodnosti funkčného a stavebného spôsobu využitia.

Odbor majetku pripomína nájomnú zmluvu z roku 2018 medzi mestom Nitra ako prenajímateľom a Ľubomírom Muzikom, za účelom získania stavebného povolenia na vybudovanie a následné užívanie infocentra, ktorého stavebníkom a investorom má byť nájomca.

TASR dopĺňa, že podľa uznesenia mal nájomca podpísať nájomnú zmluvu do konca roka 2015 a do 12 mesiacov získať stavebné povolenie na výstavbu infocentra. Tieto podmienky však nesplnil. Nájomná zmluva bola podpísaná o tri roky neskôr, v januári 2018. Výstavba objektu sa nikdy nezačala, v roku 2021 bol mestu predložený iba koncept investičného zámeru, v ktorom sa už nehovorí o výstavbe infocentra, ale o polyfunkčnom dome Maják.

„V prípade, že mesto ako vlastník pozemkov stavebníkovi nedá súhlas svoje pozemky zastavať, stavebný úrad nemôže vydať žiadne územné a stavebné povolenie,“ vyjadril sa aj oslovený odbor stavebného poriadku.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password