Nitrania chcú zmeniť svoje mesto. Do programu prihlásili 29 projektov

Grantový program Mením moje Mesto prebieha aj tento rok. Jeho prvú časť má mesto a Nitrianska komunitná nadácia za sebou.

Nitra vyčlenila z rozpočtu na inovatívne nápady obyvateľov dokopy 40 tisíc eur, maximálna suma na jeden projekt je 4 tisíc eur.

Do programu sa prihlásilo 29 projektov s celkovou žiadanou sumou viac ako 100 tisíc eur.

Mesto sa v tomto roku rozhodlo podporiť vybrané projekty v troch kategóriách, a to: verejné priestory vrátane IT aplikácií pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického vzdelávania a IT aplikácií pre enviro ochranu aj podpora komunitného života v meste.

Do kategórie verejných priestorov sa prihlásilo 8 projektov, kategória ochrany životného prostredia má 3 projekty. „Najúspešnejšou kategóriou sa stala podpora komunitného života v Nitre s počtom projektov 18,“ informuje mesto Nitra.

V ďalšej časti programu bude technické, formálne a obsahové stránky projektov posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov mesta a členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie.

O projektoch, ktoré získajú grant, rozhodne v elektronickom hlasovaní verejnosť. Hlasovanie bude prebiehať od 16. marca do 14. apríla 2020.

O grant mohli požiadať organizácie aj skupiny zložené najmenej z troch občanov. Vybrané nápady budú realizované formou dobrovoľnej práce.

Výzvu na predkladanie projektov, ale aj nápady, ktoré boli podporené minulý rok, nájdete na tomto linku.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password