Nitra zverejnila výzvu: Projekty zamerané na prácu s mládežou sa môžu hlásiť o dotácie

Hlavnými témami projektov má byť duševné zdravie detí, ale napríklad aj doučovanie počas korona krízy.

Na zapojenie sa do výzvy, ktorú vyhlásilo mesto Nitra, zostáva ešte niekoľko dní. Určená je pre projekty zamerané na prácu s mládežou v Nitre. „Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov je 9 000 €. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.05.2021,“ informuje nitrianska radnica.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné posielať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na https://nitra.egrant.sk.

Výzva sa týka oblasti „Vzdelávanie a práca s mládežou“.

Projekty by sa teda mali sústreďovať najmä na aktívnu prácu s mládežou v meste Nitra, doučovanie žiakov počas covid krízy, zlepšenie duševného zdravia a zvládnutia izolácie mládeže počas pandémie, prevenciu a šírenie povedomia o šikane, kyberšikane, drogovej a inej závislosti a tiež na inkluzívne vzdelávanie.

„Vzhl‘adom na súčasnú situáciu a pretrvávajúcu hrozbu pandémie v súvislosti s ochorením Covid-19
upozorňujeme žiadatel‘ov, že sú povinní pri realizácii projektu dodržiavat‘ protipandemické nariadenia a opatrenia, preto je potrebné, aby už pri tvorbe projektu mysleli aj na možné obmedzenia a do charakteru projektu uviedli aj alternatívnu realizáciu za obmedzených podmienok, ak o takúto
realizáciu majú záujem,“
uvádza sa vo výzve.

Dotácie môžu byť poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatel‘om, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území mesta Nitry, ktorí v Nitre pôsobia a poskytujú služby obyvateľom.

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password