Nitra začne so zberom kuchynského odpadu. Hnedé zberné nádoby pribudnú v priebehu júna

Radnica uvádza, že podľa fyzických analýz až 40 % obsahu nádob na zmesový komunálny odpad tvorí práve bioodpad. Triedenie má šetriť životné prostredie aj financie.

Samosprávy majú povinný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zaviesť alebo zdokonaliť v prvej polovici roka 2021. Na zber kuchynského odpadu sa pripravuje aj Nitra. Na sídliskách zber začne od júla a v rodinných domoch do konca aktuálneho roka.

Hnedé smetné nádoby s označeném BRKO majú na kontajnerových stojiskách pribúdať v priebehu júna. „Vyvážať sa budú jeden až trikrát za týždeň v závislosti od ich naplnenosti a klimatických podmienok,“ informuje Lenka Mareková z odboru komunikácie a propagácie Mestského úradu v Nitre. Medzitým môžu obyvatelia rozložiteľný odpad z kuchyne bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch Nitrianskych komunálnych služieb.

„Kuchynský bioodpad poputuje do bioplynovej stanice Bošany. Vyrobí sa z neho elektrická a tepelná energia, ale aj organické hnojivo,“ vysvetľuje Lenka Mareková.

Čo sa týka odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach, respektíve v kuchyniach, do BRKO rozhodne nepatria plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály, použité jedlé oleje a tuky, exkrementy domácich zvierat, ani zelený odpad ako tráva, konáre a lístie.

Naopak do BRKO patria zvyšky tepelne upravených a neupravených potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, staré pečivo, mliečne výrobky, vajcia a potraviny z nich, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password