Nitra vlani hospodárila s prebytkom vyše osem miliónov eur

Konštatuje sa v návrhu záverečného účtu, ktorý budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom aprílovom rokovaní.

Celková suma, s ktorou radnica vlani hospodárila, dosiahla sumu viac ako 98,6 milióna eur. V rámci bežných príjmov sa mestu podarilo vytvoriť prebytok 8,7 milióna eur, ďalších 5,3 milióna eur tvorí prebytok z finančných operácií. V kapitálovom rozpočte však vznikol schodok takmer šesť miliónov eur. „Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 je tak prebytok 8.178.247,83 eura,“ informoval magistrát.

Nitre sa podarilo dosiahnuť plusové hospodárenie aj napriek nižším príjmom z dane z príjmov fyzických osôb, z ktorých, v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom, prišlo do mestskej pokladnice o jeden milión eur menej. „Pozitívne je možno hodnotiť plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce príjmy z vlastníctva, dane z nehnuteľností, dane za špecifické služby a ostatné príjmy. Naopak, rozpočtované hodnoty nedosiahli príjmy z podnikania, administratívne poplatky, či pokuty za porušenie predpisov,“ konštatuje sa v záverečnom účte mesta.

foto: ilustračná (zdroj: pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password