Nitra si neplní záväzky, hráči žiadajú vyrovnanie dlžôb

Podľa Únie futbalových profesionálov (ÚFP) si vedenie fortunaligového klubu FC Nitra dlhodobo neplní svoje záväzky voči hráčom.

Siedmi z nich, ktorí sú členovia ÚFP, sa v tejto súvislosti obrátili na klub s predžalobnou výzvou o vyrovnanie podlžností. FC Nitra od nich dostal výzvu na vyplatenie chýbajúcich výplat. Ak to do desiatich dní neurobí, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a žiadať uhradenie dlhu.

Stanovisko ÚFP v plnom znení (bez redakčných úprav)

Stanovisko ÚFP k situácii v FC Nitra

Situácia v FC Nitra je naďalej komplikovaná, klub si dlhodobo neplní svoje záväzky voči svojim hráčom. Siedmi z nich, členovia Únie futbalových profesionálov (ÚFP), sa obrátili na klub s predžalobnou výzvou o vyrovnanie podlžností. ÚFP je dlhodobo zainteresovaná v situácii v FC Nitra, svojim členom kvalifikovane radí ako postupovať, pomáha s komunikáciou a postupom voči neustálym pochybeniam a porušeniam zo strany klubu. ÚFP má stále nádej, že sa ju podarí vyriešiť vo futbalovej rodine a vyzýva FC Nitra, aby upustil od protiprávneho konania voči svojim hráčom a zamestnancom. Preto zatiaľ nikto z hráčov nepodal trestné oznámenie. Klub však dlhodobo nevypláca hráčom mzdu, na základe čoho by orgány činné v trestnom konaní už len z medializovaných informácií mohli konať a preveriť, či nejde o trestný čin.

Klub dostal od hráčov výzvu na vyplatenie chýbajúcich výplat. Ak to do desiatich dní neurobí, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a žiadať uhradenie dlhu, kompenzáciu za porušenie zmluvy a športové sankcie pre klub. Dovtedy sú hráči povinní zmluvu rešpektovať. To isté platí aj pre zahraničných hráčov, ktorým klub nevyplatil mzdu za dva mesiace. Preto poslali klubu výzvu s lehotou 15 dní na úhradu. Reakciou klubu bolo jednostranné zníženie mzdy o 50 % pre nemeckých hráčov. Ako dôvod im bolo uvedené, že na Slovensku je „núdzový stav“. Napriek tomu, že tréningový a zápasový proces nie je nijako núdzovým stavom ovplyvnený. Hráči majú podpísané zmluvy s FC Nitra akciovou spoločnosťou. Z ich pohľadu nie je podstatné, kto do klubu vkladá peniaze, kto je investorom. Prevod vlastníctva klubu by nemal nijako ovplyvňovať plnenie základných povinností klubu a štandard vzťahov s hráčmi. Napriek tomu sa tak v tomto prípade deje. Klub nerešpektuje základné ľudské práva hráčov na zastúpenie záujmovou organizáciou, za čo medzinárodná hráčska asociácia FIFPro iniciovala na úrovni FIFA disciplinárne konanie. Dlhodobo nevypláca hráčom mzdu, ukladá hráčom účelové pokuty, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch považujú za neplatné. Tejto situácii nijako nepomáha ani chýbajúca účinná a efektívna ingerencia zo strany Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Únie ligových klubov (ÚLK), ktorá súťaž riadi. V zahraničí by sa to nemohlo diať. Ak by klub nemal zabezpečený rozpočet na vykrytie sezóny, okamžite by zasadol ligový orgán a vylúčil by ho zo súťaže. Ide o vážny problém, ktorý by mal riešiť ten, kto riadi a kontroluje súťaž.“

Únia futbalových profesionálov o.z.

Televízia Nitrička

Forgot Password