Nitra sa zaoberá migráciou a integráciou cudzincov

Na Mestskom úrade v Nitre sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom boli odprezentované výstupy Situačnej analýzy migrácie a možnosti integrácie cudzincov v meste Nitra.

Situačnú analýzu vypracovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a je súčasťou projektu Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.

Výskum pozostával z dvoch fáz. V prvej sa analyzovali existujúce strategické dokumenty, politiky, smernice a VZN z hľadiska toho, ako reflektujú na tému migrácie alebo kde sa v nich otvára priestor pre vytváranie a implementáciu integračných opatrení. Okrem toho sa analyzovali štatistické údaje o počtoch cudzincov v Nitre z Úradu hraničnej a cudzineckej polície a o počtoch zamestnaných cudzincov v okrese Nitra z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V druhej fáze bolo v období november 2019 – február 2020 zrealizovaných 19 individuálnych kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami a zástupkyňami samosprávy, mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov v Nitre, ktoré boli zamerané na preskúmanie rôznych tém, ktoré môžu mať vplyv na integráciu cudzincov v meste a úlohu samosprávy v tomto procese. 

Analýza pomôže nielen mestu pri riešení cudzineckej otázky, ale aj CVEK-u pri vypracúvaní metodík na podobné témy pre iné slovenské mestá.

Analýzu si dalo mesto vypracovať z vlastnej iniciatívy. Vo veľkej miere k nej prispela aj ochota venovať sa tejto téme. „Bolo cítiť silné pochopenie, odborné aj ľudské, pre potrebu riešiť túto problematiku, s čím sa veľmi často nestretávame a hodnotím to veľmi pozitívne,“ hovorí Elena G. Kriglerová z CVEK-u.

Na základe záverov a odporúčaní z analýzy by sa mohli podariť uskutočniť dôležité kroky. „Aj na základe záverov a odporúčaní z analýzy chceme určite naštartovať systematické stretnutia so zamestnávateľmi, zlepšiť zber dát o cudzincoch a využiť možnosť kurzov pre učiteľov v oblasti interkultúrneho učenia,“  vysvetľuje Miloslav Špoták, zástupca primátora mesta Nitry.

Mnohé výsledky analýzy budú nápomocné aj pri príprave dokumentov potrebných ku kandidatúre Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Televízia Nitrička

Forgot Password