Nitra sa chystá na jarné upratovanie. Prvý turnus začne budúci týždeň

Nitrianske komunálne služby zverejnili inštrukcie. Stále platí, že kontajnery majú byť počas dňa priebežne odvážané.

Harmonogram jarného upratovania pod Zoborom je pripravený. Veľkoobjemové kontajnery budú dovezené na stanovištia vždy o 12. hodine a odvezené o 20. hodine. Odvážané budú aj podľa potreby aj v priebehu dňa. „Ak občan včas nevloží odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná,“ pripomínajú Nitrianske komunálne služby (NKS).

Do kontajnerov patrí najmä komunálny odpad väčších rozmerov, napríklad rozobraté skrine, stoly, WC misy a pod.)

Rozmerovo veľké odpady by mali byť najprv rozobraté a tak uložené do kontajnerov. NKS žiadajú obyvateľov, aby do kontajnerov nedávali bioodpad, teda konáre, drevo či lístie a ani elektroodpad. Bioodpad je možné odovzdať v kompostárni. „Väčšie množstvo komunálneho odpadu môžete odovzdať po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre, alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Nitre bezplatne na zberných dvoroch v meste,“ informujú NKS.

I.           11.04. – 15.04.2022              VMČ č. 4     Klokočina I. a II.

II.          25.04. – 29.04.2022              VMČ č. 2     Staré mesto II

III.         02.05. – 06.05.2022              VMČ č. 2     Staré mesto I.

IV.         09.05. – 13.05.2022              VMČ č. 7     Chrenová I. a III.

V.          16.05. – 20.05.2022              VMČ č. 4.     Klokočina III., VMČ 3 Čermáň

VI.        23.05. – 27.05.2022              VMČ č. 7     Chrenová II. a IV.

VII.       30.05. – 03.06.2022             VMČ č. 6     Zobor od Kláštorskej smer východ

VIII.      06.06. -10.06.2022              VMČ č. 6     Zobor od Kláštorskej smer západ, Dražovce

IX.        13.06. -17.06.2022              VMČ č. 5      Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

X.          20.06.- 24.06.2022              VMČ č. 1      Dolné a Horné Krškany, VMČ 7 Janíkovce

foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password