Nitra rozšírila pomoc na ďalšie skupiny obyvateľov

Pôvodne bola určená len občanom nad 65 rokov odkázaným na výpomoc druhých.

Mesto rozšírilo pomoc so zabezpečovaním nákupu potravín, základnej drogérie a liekov aj pre ďalšie skupiny obyvateľov. V súčasnosti ju môžu využiť aj zdravotne ťažko postihnutí občania (ZŤP), ľudia so zdravotným znevýhodnením, onkologickí pacienti i ľudia odkázaní na pomoc inej osoby bez ohľadu na vek.

Radnica všetkých žiada, aby túto službu nezneužívali.

„Je dôležité, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ pripomína mesto.

V prípade záujmu o službu môžu o ňu občania požiadať na telefónnom čísle 0911 145 646 alebo na maile pomocseniorom@nitra.sk.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password