Nitra prijala opatrenia proti novému koronavírusu, čakajú nás určité obmedzenia

Primátor mesta Nitry Marek Hattas vydal oficiálne odporúčania, ale aj nariadenia, ktoré majú predchádzať ďalšiemu šíreniu vírusu dočasne nazvaného 2019-nCoV.

Na dnešnom rokovaní sa primátor mesta spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dohodol na nasledovných nariadeniach:

• zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra alebo organizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra,
• zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch v majetku mesta Nitra,
• zrušiť hromadné aj individuálne uvítania detí do života na MsÚ v Nitre,
• pozastaviť činnosť plavárne a sauny v Mestskom kúpeli,
• pozastaviť uzatváranie nových zmlúv na podujatia v priestoroch v majetku Mesta Nitra,
• pozastaviť vydávanie povolení na verejné zhromaždenia,
• uzatvoriť denné stacionáre na Baničovej ulici,
• obmedziť prevádzku jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla,
• uzatvoriť všetky kultúrne centrá a domy v pôsobnosti mesta Nitra pre verejné podujatia.

„Všetkých občanov by sme chceli požiadať o porozumenie. Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné, no vzhľadom na situáciu ich považujeme za dôležité. Zároveň chceme všetkých upozorniť, že situácia sa môže meniť. Podľa toho bude reagovať aj Mestský úrad v Nitre sprísňovaním alebo uvoľňovaním uvedených opatrení,“ znie oficiálne stanovisko Mestského úradu v Nitre.

Vedenie mesta ďalej odporúča:

• obmedziť návštevy v Domovoch opatrovateľských služieb na uliciach Janka Kráľa, Bernolákova, Krčméryho a Misionárska,
• prehodnotiť organizátorom organizovanie športových a kultúrnych podujatí, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach, obzvlášť so zahraničnou účasťou,
• zrušiť všetky plánované hromadné akcie materských a základných škôl,
• v prípade volieb do RŠ z radov rodičov voliť elektronicky na mailovú adresu školy,
• ak sa dieťa alebo jeho rodinný príslušník vráti z infikovanej oblasti, riadiť sa usmernením RÚVZ Nitra a zvážiť 14 dňovú izoláciu.

Taktiež je podľa oficiálnej správy mesta Nitry vhodné: obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá a podobne, sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v Nitre, ÚVZ SR, vzdelávať deti a rodičov o spôsobe šírenia vírusu, apelovať na riaditeľov škôl zaradiť do školského vyučovania opätovné vzdelávanie k hygiene a sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov či ich efektívne používanie.

zväčšenina SARS-CoV-2

Sumár opatrení, ktoré boli prijaté mestom Nitra minulý týždeň:

• Zákaz návštev v domove seniorov na Jánskeho ulici
• Častejšie dezinfikovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení na Mestskom úrade
• Práca na doma pre zamestnancov MsÚ Nitra vracajúcich sa z rizikových oblastí
• Všetky nitrianske školy a škôlky dostali usmernenie z ministerstva školstva, ktoré dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov či exkurzií v oblastiach s potvrdeným výskytom nového koronavírusu Covid-19.
• mesto nitra zrušilo návštevu riaditeliek škôlok v podobných zariadeniach v Rakúsku. Základná škola Kniežaťa Pribinu ruší v rámci projektu Erazmus návštevu Veľkej Británie.
• Mesto nitra do škôlok doobiednávalo antibakteriálne prostriedky. Priestory škôlok sa umývajú 3-4x denne.
• Pracovníci škôl a škôlok dostali usmernenie, podľa ktorého majú dbať na zvýšenú hygienu kľučiek a priestorov, do ktorých prichádzajú rodičia.
• Ak sa niekto zo škôl, či už žiaci alebo pedagógovia, nedávno vrátil z regiónov, kde sa vyskytol koronavírus (hlavne sever Talianska, časti Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Českej republiky), musí dva týždne pozorne sledovať svoj zdravotný stav.
• K opatreniam pristúpila aj spoločnosť Arriva, ktorá vo zvýšenej miere dezinfikuje autobusy a apeluje na zvýšenú hygienu.
• Univerzita Konštantína Filozofa informovala, že zrušila príjem študentov a pedagógov z Číny.
• Zvýšenú dezinfekciu priestorov a doplnenie dezinfekčných gélov zabezpečili všetky nákupné centrá, zvýšili frekvenciu výmeny filtrov vo vzduchotechnike, zabezpečujú edukačné letáky.
• Bezpečnostné zložky informovali vedenie mesta, že linky 158 aj 112 sú pripravené, potom čo dostali usmernenie od hlavného hygienika.
• Odbor školstva NSK dostal usmernenie pre režim na internátoch a ďalších školských zariadeniach.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password