Nitra poskytne dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Prioritné pre rok 2023 sú napríklad objekty v kritickom stavebno-technickom stave, sakrálne pamiatky či objekty na významnej trase.

Foto ilustračná (zdroj: NH)

Mesto Nitra zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2023 v oblasti kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

Dotácie môžu byť použité na činnosti súvisiace s výskumom, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností Nitry. Financie sa môžu tiež použiť napríklad na ochranu a prezentáciu archeologických nálezísk či rekonštrukcií dobových architektúr.

Maximálna výška požadovanej dotácie je 20-tisíc eur, žiadateľ je povinný dokladovať 5 % spolufinancovania projektu.

Žiadateľmi môžu byť právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Nitre. Odbor kultúry mestského úradu žiadosti skontroluje a postúpi komisii pre kultúru a kreatívny priemysel. Viac informácií nájdete priamo vo výzve.

Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password