Nitra ponúkne viac miest pre obete domáceho násilia

Centrum Slniečko má už 22-ročné skúsenosti s pomocou týraným na sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Uvádza, že kapacity pre poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú na Slovensku dlhodobo nedostatočné.

foto ilustračná: unsplash.com

Preto s mestom Nitra začína rekonštrukciu objektu, ktorý o rok rozšíri Bezpečný ženský dom (BŽD). Kapacita bývania sa tak v Nitrianskom kraji zvýši zo 17 miest na 32.

Rekonštruované objekty patria mestu Nitra. Oprava bude financovaná z nórskych grantov, financií Centra Slniečko a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu SR. Prvý Bezpečný ženský dom, nielen v Nitre, ale aj celkovo na Slovensku, bol sprevádzkovaný v roku 2015 tiež vďaka podpore z nórskych grantov. Hlavným zámerom projektu je rozšírenie kapacít a posilnenie i skvalitnenie už poskytovaných služieb.

Podstatnou súčasťou projektu je aj posilnenie informovanosti o násilí na ženách a deťoch prostredníctvom internetovj kampane a predovšetkým v podobe kvalitného podcastového seriálu.

„S násilím sa nemôžeme vysporiadať jeho popieraním, či bagatelizovaním, ale práve naopak tak, že o ňom budeme hovoriť a že spoločne všetky zainteresované subjekty budeme hľadať cesty pre jeho minimalizovanie, zastavenie a okamžité poskytnutie pomoci obetiam, ale i intervencie pre násilné osoby,“ vraví Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko.

„Som preto rád, že sme našli mestské priestory, v ktorých po rekonštrukcii nájdu obete násilia bezpečné útočisko so všetkou podporou, ktorú potrebujú,“ uviedol primátor Nitry Marek Hattas. Zároveň vraví, že po Prešove je Nitra druhým mestom, ktoré do projektu rozšírenia BŽD vstupuje s vlastným objektom. „Prispejeme tak k ochrane zraniteľných bytostí, ktoré sa ocitli v zúfalej a nezávideniahodnej životnej situácii,“ dodal primátor.

Televízia Nitrička

Forgot Password