Nitra pokračuje v obnove mestskej tržnice na Štefánikovej triede

Objekt bol postavený v roku 1890 a pôvodne slúžil ako vojenské kasárne.

Zámerom obnovy časti budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je zachovanie autenticity bývalých kasární. Cieľom rekonštrukcie je tiež zvýraznenie jej pamiatkovej hodnoty.

Minulý rok mesto získalo na realizáciu projektu dotáciu vo výške 13 000 eur zo štátneho rozpočtu v rámci programu Obnovme si svoj dom.

„V druhej etape obnovy tržnice samospráva použila dotáciu na umelecko-remeselnú obnovu okien,“ informovala radnica. Koncom roka 2021 podalo mesto opätovne žiadosť na Ministerstvo kultúry SR. Tretia etapa projektu bude zameraná na získanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády, získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy a zlepšenie tepelno-technického stavu.

Rekonštrukcia bude realizovaná prostredníctvom umelecko-remeselnej obnovy časti pôvodných okien na druhom nadzemnom podlaží východného a severného krídla budovy.

Televízia Nitrička

Forgot Password