Nitra plánuje rozšíriť podporu športu u detí programom Tréneri v škole

Ambíciou mesta je rozšíriť od roku 2023 program zo súčasných piatich škôl na všetky mestské základné školy.

Program Tréneri v škole je spolu s Centrom športu, ktoré prebieha v spolupráci so Zväzom ľadového hokeja, ďalším spôsobom ako chce mesto rozhýbať nitrianske deti. Program nemá deti nútiť do konkrétneho športu, ale viesť ho k tomu, aby si vybralo vhodnú pohybovú aktivitu.

Program Tréneri v škole má okrem toho skvalitniť a zatraktívniť hodiny telesnej výchovy. Tie by mali v deťoch budovať vzťah k športu a pohybu.

O aktivite zástupcovia mesta hovorili na stretnutí s bývalým tenistom Karolom Kučerom. Primátor Nitry Marek Hattas uviedol, že zrošírenie programu na ďalšie školy, ktorých zriaďovateľom je mesto, plne podporuje.

„Hlavnou témou rokovaní bolo rozšírenie programu Tréneri v škole zo súčasných piatich základných škôl v Nitre na ďalšie, s víziou obsiahnutia všetkých ZŠ v meste od roku 2023,“ objasňuje Henrich Varga, poradca pre komunikáciu Mestského úradu v Nitre.

„Považujem za dôležité podchytiť vzťah detí k pohybu už na prvom stupni základných škôl. V nižšom veku tak dostanú šancu získať pozitívne návyky a v prípade záujmu sa môžu na druhom stupni rozhodnúť pre konkrétny šport,“ uviedol Karol Kučera. Bývalý športovec navštívil aj Základnú školu na Tulipánovej ulici, kde si pozrel ukážky hodiny telesnej výchovy.

foto: Roman Oravec (mesto Nitra)

Televízia Nitrička

Forgot Password