Nitra má hotových ďalších 33 nájomných bytov, výstavba trvala necelý rok

Bytový dom na sídlisku Diely s nájomnými bytmi je prakticky hotový. Na rade sú už len dokončovacie práce a sadové úpravy.

Výstavba bytového domu C – 307 začala v júli minulého roka. Oficiálny termín ukončenia je 30. jún 2022.

„Napriek náročným časom sme zvládli ďalší veľký projekt, ktorý bude slúžiť obyvateľom nášho mesta. Nájomné byty sú neskutočne dôležité najmä v dnešnej dobe, keď je dostupnosť bývania obrovskou témou pre množstvo ľudí na celom Slovensku. Preto je skvelé, že okrem domu C – 307 máme tu v Nitre už dnes rozpracovaný projekt na Čermáni, kde vznikne ďalších 220 nájomných bytov,“ uviedol primátor Hattas.

Bytový dom na sídlisku Diely má šesť nadzemných podlaží a skladá sa z dvanástich jednoizbových a dvadsaťjeden dvojizbových bytov. Súčasťou objektu je štyridsaťosem parkovacích miest, detské ihrisko, kontajnerové stojisko a sadové úpravy.

Celkové náklady na stavbu presiahli sumu dva milióny tristotisíc eur. Mesto Nitra sa podieľalo čiastkou takmer dvestoosemdesiatdvatisíc eur, zvyšok bol hradený zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácií Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.    

Foto: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password