Nitra hľadá odborníkov z rôznych oblastí. Pomôcť môžete s projektami, ktoré zlepšia región

Prihlasujúci sa môže zapojiť do jednej z troch komôr, ktoré ovplyvnia rozvoj regiónu.

Nitrianska radnica zverejnila výzvu na prihlásenie do Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Nitra. „V nej budú sedieť odborníci z akademickej sféry, firiem a tretieho sektora, ktorí za svoju oblasť povedia, aké projekty by sa mali v regióne zrealizovať z prostriedkov Európskej únie,“ dodáva mesto.

Prihlásiť sa môžete do jednej z tzv. komôr zameraných na tri oblasti.

Komora občianskej spoločnosti predstavuje tretí sektor, teda napríklad občianske združenia, neziskové organizácie a cirkvi. Druhá komora je orientovaná na tretí sektor, čiže firmy a živnostníkov a tretia komora je zameraná na akademickú sféru – vedu, výskum a vzdelávanie.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formulára do 3. februára.

„Tieto komory ovplyvnia rozvoj regiónu. Od roku 2021 sa totiž začína nové programové obdobie Európskej únie 2021 – 2027, v ktorom budú mať regióny zjednodušený prístup k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov, a to prostredníctvom realizácie integrovaných stratégií,“ vysvetľuje mesto Nitra. Zostavená kooperačná rada má byť stálym kooperačným, kolektívnym a komunikačným nástrojom územnej spolupráce.

Rozhodovať bude o cestovnom ruchu, športe, školstve, sociálnych službách, dopravy i bývaní.

Televízia Nitrička

Forgot Password