Nitra hľadá členov výborov mestských časti a komisií z radov občanov

V prihláške sa pýtajú aké sú vaše návrhy a prínosy pre rozvoj mestskej časti či komisie.

Foto: NH

Mesto Nitra v úvode nového volebného obdobia 2022 – 2026 hľadá občanov, ktorí by zaplnili členské miesta výborov mestských častí (VMČ) a komisií mestského zastupiteľstva. Záujemcovia musia spĺňať niekoľko kritérií a prostredníctvom elektronickej prihlášky zodpovedať položené otázky.

Aké sú vaše návrhy rozvoja mestskej časti?

To je jedna z otázok, na ktoré sa pýtajú v prihláške. Radnicu okrem toho tiež zaujímajú vaše očakávania od práce vo výbore a dôvody, pre ktoré vás oslovila možnosť stať sa jeho členom.

Výborov mestských častí je sedem:

 • VMČ 1 Dolné a Horné Krškany;
 • VMČ 2 Staré Mesto;
 • VMČ 3 Čermáň;
 • VMČ 4 Klokočina;
 • VMČ 5 Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce;
 • VMČ 6 Zobor, Dražovce;
 • VMČ 7 Chrenová, Janíkovce.

Podmienkou členstva je trvalý pobyt v danej časti. Ďalšími kritériami sú aktívna činnosť, dlhodobý prínos pre lokalitu, komunikatívnosť a iniciatívnosť pri riešení problémov občanov mestskej časti a bezúhonnosť.

Pri členstve v komisii pomôžu vaše odborné skúsenosti.

V aktuálnom volebnom období sa obyvatelia môžu uchádzať o miesto v 8 komisiách:

 • Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť;
 • Komisia pre mobilitu;
 • Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti;
 • Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť;
 • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky;
 • Komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch;
 • Komisia pre mládež, školstvo a vzdelávanie;
 • Komisia pre šport.

Kritériami výberu sú znalosti, skúsenosti a vzdelanie v oblasti pôsobnosti príslušnej komisie, ale tiež bezúhonnosť a možný prínos pre oblasť príslušnej komisie. Odborné skúsenosti uchádzači uvádzajú aj v online prihláške.

O výbere rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Prihlášky, ktoré je možné posielať do 16. decembra 2022, vyhodnotia samotné výbory a komisie. Svoje návrhy potom predložia na schválenie zastupiteľstvu, ktoré napokon rozhodne o výbere.

Televízia Nitrička

Forgot Password