Mesto Nitra chce zbúrať nepovolenú stavbu na Podzámskej

Nechcená stavba z kontajnerov stojí na Podzámskej ulici pod Nitrianskym hradom už približne päť rokov. Súdna exekútorka vydala vo febuári minulého roka exekučný príkaz o odstránení čiernej stavby.

foto: NH

K dobrovoľnému odstráneniu bol vyzvaný povinný, teda majiteľ stavby. V prípade, že tak neurobí, túto možnosť má aj oprávnený, ktorým je v spomínanom prípade mesto Nitra.

Odstránenie stavby mestom však predpokladá niekoľko opatrení.

Patrí k nim napríklad zabezpečenie firmy, ktorá búracie práce vykoná. S tým súvisí aj odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu či stráženie daného miesta. Mesto zároveň musí zabezpečiť, aby sa predišlo škodám na susedných stavbách a okolitých komunikáciách.

Pred odstránením stavby je potrebné tiež zabezpečiť usmernenie dopravy do jedného smeru jazdy na Podzámskej ulici podľa pokynov odboru dopravy. Pri búraní by mali byť prítomní aj policajti.

Predpokladané náklady na búranie sa pohybujú v sume vyše 254 tisíc eur.

Práce majú byť vykonané na trovy majiteľa stavby, no mesto zatiaľ neeviduje na účte peniaze, ktoré by od neho exekútorka dostala, preto jej v septembri 2021 oznámil, že ak má zabezpečiť odstránenie stavby, žiada o vymoženie predpokladaných trov aspoň v sume 150 tisíc eur.

O tom, či by sa exekúciou podarilo od majiteľa vymôcť peniaze, z ktorých by sa čiastočne financovali búracie práce, mesto informácie nemá.

Voči povinnému sú vedené ešte dve ďalšie exekúcie na peňažné plnenie. „Podľa správ o priebehu exekúcie zaslaných súdnou exekútorkou nie je pravdepodobné uspokojenie trov na odstránenie nepovolenej stavby,“ uvádza dôvodová správa, ktorá bude predmetom januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

„Je potrebné zvážiť, či mesto pristúpi k odstráneniu stavby na vlastné náklady alebo bude trvať na tom, že sa najprv vymôžu zdroje od povinného v exekučnom konaní,“ píše sa v dôvodovej správe. Poslanci budú o veci rozhodovať 27. januára.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password