Nitra bude zaradená do Transeurópskej dopravnej siete

Zmena by mala pomôcť cestujúcej verejnosti, odľahčiť tlak na cestách a pomôcť skvalitniť životné prostredie.

Európska komisia navrhla zaradiť mesto Nitra do Transeurópskej dopravnej siete (TENT-T) v kategórii tzv. mestských uzlov. Nitra sa tak po dlhých rokoch, kedy bola ako krajské mesto v súvislosti so železničnou dopravou na nedostatočnej úrovni, dostane na lepšiu pozíciu. „Zaradenie Nitry do TEN-T-u ako mestského uzla  bude mať význam nielen pre krajské mesto,  ale aj pre celý Nitriansky kraj. Ako dôležitý mestský uzol bude musieť byť Nitra prednostne napojená na dopravné tepny (železničné, cestné) spájajúce krajské mesto so širokým okolím i s ďalšími väčšími sídelnými útvarmi nachádzajúcimi sa tak na území SR, ako aj na území EÚ. Týmto sa vytvoria aj možnosti  na zvýšenie významu Letiska Janíkovce,“ uvádza Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

NSK uvádza, že na nižšie postavenie Nitry v oblasti železničnej infraštruktúry viackrát upozorňoval.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu je rozhodnutie zaradiť Nitru do Transeurópskej dopravnej siete pozitívnym zhodnotením doterajšieho úsilia. Zmena podľa jeho slov pomôže cestujúcej verejnosti, súčasne odľahší tlak na cestách a pomôže skvalitniť životné prostredie. „V návrhu nariadenia sa uvádza, že požiadavky na vysoko kvalitnú dopravnú sieť majú byť naplnené v troch krokoch: základná sieť do roku 2030, rozšírená základná sieť do roku 2040 ( v rámci nej navrhuje EK pridať aj železničnú trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno) a zvyšná súhrnná sieť do roku 2050,“ uvádza Úrad NSK. Informácia bola predmetom aj nedávnou zastupiteľstva NSK.

TEN-T je celoeurópska sieť železničnej dopravy, vnútrozemskej vodnej dopravy, príbrežných námorných trás a ciest. Spája 424 veľkých miest s prístavmi, letiskami a železničnými terminálmi. Po dokončení TEN-T sa skráti čas cestovania medzi týmito mestami. 

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password