Nitra bude oslavovať Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V Nitre sa každoročne v mesiaci september konajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

Začiatok Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre je venovaný spomienke na významnú historickú udalosť v dejinách Nitry – udelenie kráľovských výsad. Pri tejto príležitosti sa bude konať historický trh s ukážkami dobového života z čias udelenia mestských výsad a historický sprievod.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú medzinárodným podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Témou aktuálneho ročníka je Umenie a zážitok.

„Cieľom je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry,“ informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

zdroj fotky: www.nitra.eu

Ako uvádza portál www.dekd.sk „v Nitrianskom kraji sa uskutoční 46 aktivít.“ Prinášame vám ich zoznam.

 • 31.8. od 10.00 do 21.00 h a 1.9. od 10.00 do 19.00 h
  Mestský park Sihoť
  Kráľovská Nitra
  Pri príležitosti 771. výročia udelenia kráľovských výsad.
  Dobové remeselné trhy, stredoveká kuchyňa, rytierske turnaje a ďalšie zaujímavé atrakcie.
  Viac informácií www.stredovekedni.sk
 • 1. 9.2019 o 19.00 h
  Synagóga, ul. Pri Synagóge
  Bruno Walter Symphony Orchestra, Jack Martin Händler/ dirigent
  Slávnostný koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry 2019.
 • 1. 9. – 6. 10. 2019
  Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1
  Všetky moje krajiny
  Výstava, výber z krajinárskej tvorby manželov Michala a Daniely Helienek.
 • 2. 9. o 18.00 h
  Mestská športová hala Klokočina, Dolnočermánska 105
  Hoj, vlasť moja
  Benefičný koncert pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky.
 • 2. – 30. 9. 2019 (pondelok-piatok)  od 7.30 do 18.00 h 
  Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18
  Dejiny nášho mesta v knihách
  Výstava kníh o histórii a súčasnosti Nitry.
 • 3. – 30. 9. 2019 (pondelok-piatok)  od 10.00 do 17.00 h
  Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  Kultúrne dedičstvo nášho regiónu
  Výstava tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie.
 • 3. – 30. 9. 2019 (pondelok – piatok)  od 10.00 do 17.00 h
  Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3
  Krásy katedrály
  Výstava fotografií Jána Macáka, AZSF, ktoré vznikli počas reštaurovania Katedrály sv. Emeráma v Nitre.
 • 6. 9. od 9.00 do 17.00 h
  Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3
  K prameňom tradícií
  Tanečné tvorivé dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov.
 • 7. 9. od 10.00 do 18.00 h
  8. 9. od 10.30 do 18.00 h
  Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,  Fr. Mojtu 10
  Dni otvorených dverí 
  Komentovaná prehliadka areálu reformovanej cirkvi kalvínskej v Nitre. DOD sú spojené s výstavou činnosti tunajšieho cirkevného zboru a jeho dejín ako aj pamiatkovej obnovy fasád farskej budovy.
 • 11. 9. 2019  o 10.00 h
  Krajská knižnica Karola Kmeťka – spoločenská miestnosť, Fr. Mojtu 18
  Vojnové pomníky v Nitre
  Odborná prednáška zaujímavým spôsobom zmapuje lokality mesta Nitry, na ktorých sa nachádzajú vojnové pomníky – nemí svedkovia hrôz a utrpenia ľudí počas I. a II. sv. vojny.
 • 12. 9. – 27. 9. 2019 od 10.00 do 17.00 h (v pracovných dňoch okrem utorka)
  Veľká výstavná sála Krajského osvetového strediska, Fatranská 3
  Pohľady do umenia
  Výstava výtvarných diel zo 7. ročníka medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov s podtitulom Uhol pohľadu.
 • 14. 9. o 18.00 h
  Nitriansky hrad, Katedrála sv. Emeráma
  MUSICA CORDIS – Hudbou k srdcu
  Koncert, ktorý je súčasťou cyklu hudobných stretnutí na najvýznamnejších pútnických miestach v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.
  Účinkujú: Slovácký komorní ochestr, Gustáv Beláček, The Gospel Familie
 • 19. 9. o 17.00 h
  Židovský cintorín v Nitre
  Zachor – Pamätaj!
  Komentovaná prehliadka židovského cintorína v Nitre. Sprevádza členka Židovskej náboženskej obce v Nitre.
 • 20. 9. o 8.30 h
  Štátny archív, Novozámocká 273, Ivanka pri Nitre
  Deň otvorených dverí
  Program pre deti, prehliadka priestorov archívu, archívnych depotov, výstava dokumentov, konzultačná činnosť.
 • 21. 9. od 15.00 do 20.00 h
  Slovenské poľnohospodárske múzeum – Skanzen, Dlhá 92
  Podvečer v múzeu – Zážitok z umenia
  „Hádankárske hry“ v objektoch skanzenu, výstavka umeleckých plastík zo zbierkového fondu SPM, jazda nitrianskou parnou železnicou.
  Vstupné 4 €.
 • 22. 9. o 13.00 h
  Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
  Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a očami misionára v Brazílii
  Prednášky.
 • 24. 9. o 17.00 h
  Synagóga, ul. Pri Synagóge
  Cestami ponad horizont/ vernisáž
  Prírodniny z Izraela zakomponované do výtvarných diel a objektov, fotografie z ciest slovenských, európskych a svetových pamiatok UNESCO.
  Beáta Krasňanská / výtvarná tvorba
  Peter Chmela / fotografická  tvorba
  Výstava potrvá do 24. októbra.
 • 24. 9. od 9.00 h
  Študentský domov Antona Bernoláka –  kongresová sála, Tr. A. Hlinku 38
  VIA MAGNA – MAGNA VIA / Cesta veľká
  Celoslovenská konferencia k 20. výročiu založenia Združenia Via Magna, angažujúceho sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva.
 • 25. – 26. 9.; 30. 9. o 10.00 h (predstavenia pre školy)
  26. 9. o 18.30 h (predstavenie pre verejnosť)
  Staré divadlo Karola Spišáka, ul. 7. pešieho pluku
  divadelné predstavenie TRÓJA

  26. 9. o 14.00 h
  Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2
  Architektonické hodnoty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  Odborná prednáška s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovaná prehliadka Komplexu univerzity architektov Ing. Arch. Vladimíra Dedečka.
 • 28. 9. o 14.30 h
  Zoborský kláštor, Kláštorská 134
  Komentovaná prehliadka kláštora na Zobore – eremitka – virtuálna prehliadka
  Turistický vláčik jazdí po zoborskom okruhu až ku kláštoru z nástupišťa Svätoplukovo námestie o 10.00 a o 14.00 h.
  o 16.00 h   Dožinky očami detí, lúčne hry, spevy a tance /scénické pásma
  Vystúpenie folklórneho súboru „Zbežanček“ pod vedením Anny Jankovičovej.
 • 28. 9. o 19.30 h
  Funkcionalistická vila Kollmannovcov, Kmeťkova 22
  Tanečný duet GIANNY GRÜNIG (Švajčiarsko) & ROBERTY LEGROS ŠTĚPÁNKOVEJ (SR) From Behind Horizons, Indigo
  Unikátne tanečné predstavenie, ktorým umelkyne v tanci spracúvajú architektúru výnimočného nedivadelného priestoru.
  Pre obmedzenú kapacitu 12 osôb/1 vystúpenie je potrebné sa vopred nahlásiť na: robi.stepankova@gmail.com  alebo telefonicky +421 908 769 096
  Vstupné: 10 €
 • 29. 9. o 17.00 h
  Gotická priekopa Nitrianskeho hradu
  MAESTRO NITRIENSIS
  Koncert venovaný tvorbe a životu Jozefa Rosinského a Bartolomeja Urbanca . Účinkujú žiaci, pedagógovia školy a hostia ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password