Nie je vám jedno, aká budúcnosť čaká slovenský vidiek?

Organizátori projektu PoliRural chcú poznať váš názor. Zapojte sa do krátkeho dotazníka a vyjadrite svoj názor na potreby vidieka na Slovensku.

„Prostredníctvom tohto prieskumu chceme zistiť potreby slovenského vidieka, aby sme následne mohli navrhnúť efektívne vidiecke politiky zamerané na ľudí a na budúcnosť posilňujúce vidiecke obyvateľstvo a vidiek ako taký,“ informuje Mesto Nitra.

Každý región pritom trápia iné problémy. Kým niektoré čelia vyľudňovaniu či strate biodiverzity, iné vidiecke oblasti zápasia s opúšťaním pôdy alebo nevyhovujúcimi životnými podmienkami ich obyvateľov. Zmeny vo vidieckych oblastiach sa síce dejú len pomaly, no často sú už trvalé. Ich vývoj môžu riadiť tvorcovia politík, ktorí si dajú za cieľ znížiť tieto negatívne dopady.

„Za týmto účelom potrebujú poznať efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík, ako aj to, kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu, aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj a ako ovplyvnia ľudí, planétu, príjmy a využitie pôdy. Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné, musia prekonať tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom,“ vysvetľuje mesto.

zdroj: unsplash.com

Aj preto je podľa mesta hlavným cieľom prieskumu nájsť riešenia a následne zatraktívniť vidiek ako životaschopné, zdravé a príjemné miesto na život, prácu a návštevu. „Kľúčová je inkluzivita! Dôležitý je názor a hlas každého, kto žije a pracuje na vidieku, ako aj tých, ktorí sa tam plánujú presťahovať alebo práve sa na vidieku usadili,“ dodáva Mesto Nitra.

Výskumný projekt Európskej únie PoliRural – na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí, je určený na podporu vývinu politík rozvoja vidieka. Na Slovensku sú partnermi projektu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, štátny podnik Agroinštitút Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament, slovenská firma Kajo, s.r.o. a Mesto Nitra.

Svoju spätnú väzbu môžete vyjadriť v online dotazníku, ktorý nájdete tu.

zdroj: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password