Nie je to žalovanie, ale pomoc, odkazuje polícia

Ak máte podozrenie na týranie blízkej osoby, neváhajte ho nahlásiť.

Momentálna situácia spôsobila, že viacero rodín zostalo izolovaných od svojho okolia, aby sa tak vyhli alebo obmedzili šíreniu celosvetovej pandémie. Rodiny spolu trávia viac času, čo môže mať za následok aj zvýšený počet obetí domáceho násilia. „Vážení občania, keďže v týchto týždňoch sú členovia rodín izolovaní od svojho okolia, tým častejšie a intenzívnejšie môže prichádzať k domácemu násiliu, kedy sú týrané nielen dospelé osoby, ale aj deti. Nebuďte ľahostajní voči svojmu okoliu a ak si takéto konanie všimnete, neváhajte ho nahlásiť,“ informuje polícia.

Hoci sa môže zdať, že moderná doba priniesla mnohé zlepšenia, opak je pravdou. Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva SR sa s bitkou zo strany rodiča stretáva až 16 % detí z celosvetovej populácie. „Európska únia Slovensko kritizuje, že o týraní detí nerobí prieskumy. Prieskum, ktorý na Slovensku v roku 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov robilo združenie Slonad ukázal, že až štvrtina detí zažila od rodičov telesné týranie – ako bitie, kopanie či rezanie. Viac ako 12 percent detí hovorilo, že boli obeťami pohlavného zneužívania, a agresorom bola osoba blízka či známa. Odhaduje sa, že dve tretiny postihnutých tvoria deti mladšie ako tri roky, “ odkazuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Aby bolo násilie zastavené, musíte o ňom dať vedieť, či už máte vo svojom okolí potenciálnu obeť alebo ste sami obeťou.

Preto, ak máte podozrenie na fyzické týranie, psychické násilie, sexuálne zneužívanie alebo kyberšikanu volajte na políciu.

„Ak máte podozrenie, že dieťa vo vašom okolí je týrané alebo inak ohrozené, alebo vy sami ste obeťou, tak volajte políciu 159 alebo na bezplatnú telefonickú linku 0800 191 222, kontakty pomoci môžete vyhľadať na stránke: www.detstvobeznasilia.gov.sk,“ vysvetľuje polícia. Netreba zabúdať na to, že väčšina obetí často nemá možnosti zavolať o pomoc, preto treba mať, aj podľa slov polície, „oči na stopkách“.

„Práve vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí môžu identifikovať, čo sa deje vo vašom blízkom okolí,“ dodáva polícia.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password