Neurologické oddelenie v Komárne získalo ocenenie za starostlivosť

Za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou bolo oddeleniu udelené ocenenie v predošlom aj v tomto roku.

Kolektív zdravotníkov z neurologického oddelenie
Zdroj foto: nemocnicakomarno.sk

Oddelenie neurológie v komárňanskej nemocnici bolo ocenené za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ocenenia ESO ANGELS Awards sú uznaním a ocenením pre tímy a jednotlivcov. Nemocnice môžu získať ocenenie, ak zaznamenávajú svoje údaje do národných a medzinárodných registrov a spĺňajú kritériá kvality ESO.

Podľa výsledkov kritérií sa za každý štvrťrok nemocniciam udeľuje zlatý, platinový alebo diamantový status.

„Sme nesmierne hrdí, že neurologické oddelenie, ktoré je súčasťou Angels Iniciatívy, získalo ocenenia v rámci udeľovania ESO ANGELS Awards. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať každému jednému členovi nášho tímu a tiež záchranným zložkám, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť naše doterajšie úspechy,“ vyjadrila sa primárka neurologického oddelenia Eva Hanáčková. Za úspechom stojí najmä edukácia verejnosti, zdravotná služba, práca neurológa či rádiológa.

10 minút, v niektorých prípadoch dokonca 7 minút

To je čas od privezenia pacienta záchrannou zdravotnou službou do nemocnie, cez CT vyšetrenie a podanie liekov. „Na porovnanie doterajšie štatistiky hovorili o čase 30 minút, ktoré mohli znamenať rozdiel medzi plnohodnotným a invalidným životom,“ uvádza Nemocnica v Komárne.

Nemocnica podpísala memorandum so záchrannou zdravotnou službou, ktorá sa týka starostlivosti o pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu. Zámerom dohody bolo minimalizovať časové straty.

„Zmenou manažmentu starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v prednemocničnej a skorej nemocničnej fáze zdravotnej starostlivosti sa podarilo dosiahnuť významné zlepšenie ukazovateľov trombolytickej liečby pacientov v okrese Komárno,“ informuje Nemocnica Komárno.

Zmena spočíva v edukovaní posádok záchrannej zdravotnej služby a dôkladnej komunikácii medzi všetkými stranami, poskytujúcimi zdravotnú pomoc.

Dôležité je tiež včasné odovzdanie pacienta na CT vyšetrenie a do starostlivosti neurologického oddelenia. Ocenenie oddelenia vyplýva aj z pravidelného vyhodnocovaniu doterajšej práce oddelenia. „V tomto prípade dokonale platí, že aj malé pozitívne kroky dokážu urobiť veľkú zmenu. Len vďaka lepšej koordinácii práce záchranky a nemocnice sa každý mesiac rádovo desať ľudí vráti po mozgovej porážke do plnohodnotného života, zatiaľ čo doteraz bývali neraz odkázaní na trvalú celodennú starostlivosť rodiny alebo ošetrovateľských domovov. S rovnakými ľuďmi, s rovnakými prístrojmi a za tie isté náklady dosahujeme neporovnateľne lepší výsledok zdravotnej starostlivosti,“ povedal Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby v Komárne.

Pri hrozbe cievnej mozgovej príhody je dôležitá aj uvedomelosť pacienta, ktorý na sebe rozpozná varovné príznaky včas. O príznakoch sa pacienti dozvedia dôležité informácie aj počas Dňa otvorených dverí.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password