Nespokojnosť s rekonštrukciou chodníka

Sídlisko Chrenová I. sa dočkalo rekonštrukcie chodníka. Je však nové asfaltové pokrytie hodné skutočnosti, že sa chodník nachádza v knihe UNESCO?

Chodník na sídlisku Chrenová I. sprístupňuje dve materské školy a taktiež jednu z najväčších základných škôl v Nitre. Andrej Sitkey, dopravný špecialista, sa osobne angažoval v rekonštrukcii tohto chodníka. Zostal však nemilo prekvapený.

Aj na sociálnej sieti vyjadril svojou nespokojnosť s rekonštrukciou. Je presvedčený, že dláždený chodník, aký sa nachádza aj na Chrenovej II. a III., by bol určite estetickejší a v prípade výstavby a údržby inžinierskych sietí sa dá ľahšie do originálneho stavu. Navyše uviedol, že sídlisko Chrenová I. je zaradené do architektonicko-urbanistickej knihy UNESCO a z toho dôvodu si zaslúži pokrytie dlažbou.

Podľa jeho slov ide len o rýchle politické bodovanie. ,,Dovolím si odcitovať z volebného programu víťazného tímu v oblasti dopravy „Budeme presadzovať, aby pri súvislej rekonštrukcii chodníkov bola použitá jednotná dlažba v súlade s manuálom verejných priestorov (viď časť II. Verejný priestor)“. Opäť prevládla potreba urýchlene politický bodovať, pred riadnou prípravou rekonštrukcie,“ vyjadril sa v statuse Sitkey.

Poukazuje na to, ako veľa sa diskutuje o zmene, no, žiaľ, konštatuje, že v tomto smere žiadna náprava nenastala. Zaujíma sa tiež o otázky ako bol zhotoviteľ týchto prác vybraný a koľko bude rekonštrukcia stáť. Otázne je aj to, kto a na základe akých podkladov rozhodol o spôsobe realizácie. S týmito otázkami sme sa obrátili aj na hovorcu mesta, ktorý nám poskytol nasledovné vyjadrenia.

,,Ide o súvislé opravy  pôvodných chodníkov, teda o výmenu pôvodných povrchov . Pôvodne tam bol asfalt a k tomu je urobené aj pôvodné  podložie, s ktorým sa nebude hýbať. Ak by tam mala ísť dlažba, tak by sa muselo robiť aj celé nové podložie , čo by akciu výrazne predražilo,“ vyjadril sa Tomáš Holúbek.

Na Chrenovej sú dva chodníky a oba sú budované totožnou technológiou. Rekonštrukciu má na starosti externá spoločnosť na základe vysúťaženia Strediskom mestských služieb. ,,Celková cena súvislej opravy týchto dvoch chodníkov bude výslednicou násobku vysúťaženej ceny na jeden meter štvorcový a konečnou výmerov opravy . Celkovo bola vysúťažená  aktivita do 10 000 metrov štvorcových, takže do tej kapacity dodávateľ bude opravy vykonávať aj po skončení prác na týchto dvoch chodníkoch,dodáva Holúbek.

Člen Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu Andrej Sitkey sa obáva, že podľa tejto šablóny sa budú opravovať aj ostatné komunikácie. ,,Stav chodníka bol zlý, ale keď sme prežili niekoľko rokov, už tých pár mesiacov potrebných pre lepšiu a kvalitnejšiu prípravu by sme myslím počkali, dodáva vo svojom statuse Sitkey.

foto: Andrej Sitkey

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password