Lekár napriek škandálu s kolenom vo Fakultnej nemocnici zostal

K avizovanému ukončeniu pracovného pomeru s lekárom, ktorý si pri operácii pomýlil koleno, nikdy neprišlo. Vo svojej funkcii zotrváva aj prednosta kliniky.

Keď sa v máji 2019 prevalil škandál s nepodarenou operáciou kolena, k situácii sa vyjadrila aj hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová: „Ak sa potvrdí pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je to neprijateľné a Ministerstvo zdravotníctva bude trvať na tom, aby nemocnica vyvodila zodpovednosť a prijala potrebné opatrenia.“

Podľa ministerstva nemocnica v súčasnej dobe stále čaká na závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade májových pochybení zdravotníkov situáciu preverovala aj interná komisia nemocnice, ktorá zistila, že pri operácii Františka Rapana (75) boli dokopy traja lekári, ale ani jeden s atestáciou. Výsledok šetrenia má k dispozícii aj predseda Lekárskeho odborového združenia.

„Podľa mojich informácií bol výsledok prešetrovania taký, že šlo o systémové zlyhanie s pochybením na viacerých úrovniach. Vzhľadom na to, že náročnú operáciu vykonávali len neatestovaní lekári (na nedostatok personálu toto oddelenie upozorňuje riaditeľstvo už roky a podobná situácia je aj na iných oddeleniach), sme vedenie FN v rámci preventívnych opatrení požiadali o personálny audit v nemocnici,“ vyjadril sa pre Nitriansky hlásnik Peter Visolajský.

Generálna riaditeľka FN Nitra Jarmila Mikušová ešte v máji na margo udalostí uviedla, že nemocnica vyvodila personálnu zodpovednosť voči viacerým zamestnancom.

„Odvolaný je primár Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie, takisto hlavná sestra operačných sál, v súčasnosti prebieha ukončenie pracovného pomeru s hlavným operatérom, bude vyhlásené nové výberové konanie na prednostu, aj nový konkurz na primára operačných sál. Nemocnica takisto vyvodila dôsledky aj voči ďalším pracovníkom, ktorých sa prípad týkal,“ uviedla Mikušová.

Lekár, ktorý zákrok vykonával, prepustený nikdy nebol

S neatestovaným lekárom, s ktorým malo podľa slov generálnej riaditeľky prebiehať ukončenie pracovného pomeru ešte v máji, nemocnica nikdy pracovný pomer nerozviazala. Potvrdil to aj ekonomický riaditeľ FN Nitra: “ Nemocnica zatiaľ nerozviazala pracovný pomer s menovaným lekárom. Lekár bol riešený v súlade so zákonníkom práce, ďalšie kroky prijme rada riaditeľov po oboznámení sa s kompletnými výsledkami Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ odpovedal na naše otázky Martin Neštický. Či lekár potrebnú atestáciu medzičasom získal, nie je známe. Na túto otázku nám do uzávierky nemocnica stanovisko nedala.

Prednosta vo funkcii zotrval

Ako sa však zdá, aj prednosta Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie do dnešného dňa pôsobí vo svojej funkcii. K jeho odvolaniu neprišlo.

zdroj: fnnitra.sk

Na Ministerstve zdravotníctva nás v tejto súvislosti informovali, že vedenie nemocnice už vypísalo výberové konanie. Na svojej stránke ministerstvo tiež uvádza, že novému zverejneniu výberového konania na obsadenú pozíciu by mal predchádzať postup odvolania.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne uskutočniť nové výberové konanie podľa § 5 zákona na obsadenie miesta vedúceho v jeho riadiacej pôsobnosti, pričom konkrétne vedúce miesto nie je v čase tohto rozhodnutia uvoľnené, takémuto rozhodnutiu by mal predchádzať postup (akt) odvolania doterajšieho vedúceho z výkonu tejto vedúcej funkcie. Na dobu do skončenia výberového konania je možné doterajšieho vedúceho poveriť dočasnenajdlhšie na šesť mesiacov, výkonom funkcie vedúceho so všetkými právami a povinnosťami (§ 5, ods. 9 zákona).

„Obsadzovanie funkčných miest prednostov kliník je v spoločnej kompetencii FN NR a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. FN NR v spolupráci s univerzitou vypísala výberové konanie na prednostu danej kliniky dňa 21.06.2019,“ hovorí ekonomický riaditeľ nemocnice Martin Neštický. Otázne je, prečo prednosta napriek vypísanému výberovému konaniu na svoju pozíciu naďalej zotrváva vo funkcii a jeho úlohou nebol dočasne poverený nový prednosta. Tento postup je aj z právneho hľadiska neštandardný. „Zo zverejneného výberového konania ide o výkon práce vo verejnom záujme, pri ktorom sa všeobecne postupuje podľa zákonníka práce. Ten výslovne neurčuje postup pri odvolaní, toto by malo byť upravené  v interných predpisoch zamestnávateľa. V prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny však môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer  so zamestnancom okamžite,“ vysvetľuje advokát.

Odvolaný primár kliniky

Pri primárovi Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie sa postupovalo inak. V tomto prípade bol podľa vyššie spomenutého postupu ministerstva primár najprv odvolaný a potom vymenovaný nový – poverený primár. Pri obsadzovaní tejto pozície FN Nitra nové výberové konanie nevypísala. Martin Neštický to zhodnotil nasledovne: „Musí byť zachovaná určitá postupnosť krokov, prvé bolo vypísané výberové konanie na prednostu a následne bude vypísané výberové konanie na primariát danej kliniky.“ Klinika má teda v súčasnosti povereného primára, ktorého kvalifikácia je podľa riaditeľa dostatočná na výkon funkcie, ktorou je dočasne poverený. Podľa našich zdrojov mu však chýba prax.

„Nemocnica nedisponuje kvalifikovaným personálom. Poverený lekár síce má atestáciu, ale nie dostatočnú prax, akú si daný región zaslúži, keďže Nitra je traumacentrom so širokým spádom,“ uviedol zdroj blízky FN Nitra, ktorý nechce byť menovaný.
Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password