Nepotrebné lieky nezahadzujte do koša, môžete tým ohroziť seba aj okolie

Použité liečivá nepatria do bežného komunálneho odpadu. Čo s nimi?

Veľa z nás má doma skrinku, šuplík alebo poličku plnú liekov, ktoré už nepotrebuje a necháva si ich len pre prípad núdze. „Čo keby znova ochoriem a budem ich potrebovať?“ zamýšľajú sa viacerí. Časom sa ale môže stať, že lieky, ktoré sú po dátume spotreby, sa nám začnú hromadiť a my ich v návale upratovacej horúčky vyhodíme do koša. To však môže mať negatívne následky na naše životné prostredie.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že lieky, ktoré už užívať nebudeme alebo sú po dátume exspirácie, nemáme vhadzovať do bežného komunálneho odpadu. „Predstavujú nebezpečný odpad, ktorý môže znečistiť naše životné prostredie a ohroziť zdravie ľudí. Odneste ich do lekárne – následne sa zlikvidujú,“ odkazuje ústav.

Likvidáciu nespotrebovaných liekov zabezpečuje samotný ŠÚKL. V minulom roku sa podarilo vyzbierať nad 100 ton odpadu z liekov.

„Množstvo vyzbieraných liekov každoročne stúpa. V minulom roku to bolo vyše 170 ton,“ informuje ŠÚKL.

Pred tým, ako nepotrebné liečivá odovzdáme do lekárne, však musíme dodržať určité pravidlá:

  • nespotrebované lieky odovzdajte do lekárne iba vo vnútornom obale (blister, sklenená alebo plastová nádoba, hliníková tuba),
  • vonkajší obal lieku a písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) z nespotrebovaných liekov patria do bežného komunálneho odpadu, prípadne sa môžu recyklovať,
  • do lekárne nenoste odpad z výživových doplnkov (vitamíny a iné doplnky stravy), z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok, z homeopatických liekov a ortuťové teplomery.

Pokiaľ ste právnická, alebo fyzická osoba (podnikatelia) likvidáciu nespotrebovaných liekov si musíte zabezpečiť sami na vlastné náklady, zvyčajne cez spoločnosti, ktoré majú povolenie na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu.

Netreba zabúdať na to, že zodpovedným správaním chránime nielen životné prostredie, ale aj seba a naše blízke okolie.

Zdroj foto: Pixabay

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password